lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

OTS: Starostlivosť o mentálne zdravie netreba podceňovať Bratislava 12. júla (TASR-OTS) - Keď sa hovorí vo všeobecnosti o zdraví, je nevyhnutné povedať, ...

authorTASR dateVloženie/úprava Sobota, 12.07.2019 categoryDenné správy

Bratislava 12. júla (TASR-OTS) - Keď sa hovorí vo všeobecnosti o zdraví, je nevyhnutné povedať, že duševné a fyzické zdravie spolu súvisia. Naša psychika závisí aj od toho, ako sa cítime fyzicky. A platí to aj naopak. Keď nie je v poriadku naša psychika, skôr či neskôr si to odnesie celý náš organizmus. Mentálne zdravie je teda rovnako dôležité, v žiadnom prípade ho nemôžeme podceňovať a treba sa o neho starať. To, že nám naša pamäť funguje, berieme ako samozrejmosť. Znepokojenie začneme väčšinou cítiť až keď sú prípady zabúdania častejšie. Medzi choroby, ktoré ničia pamäť, patrí najmä Alzheimerova choroba. Ide o degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje poruchou kognitívnych funkcií s postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa, formovať úsudok a prispôsobovať sa podmienkam prostredia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie postihuje demencia Alzheimerovho typu v poslednom období čoraz viac ľudí a to nielen po 65 roku veku, ale aj mladšie vekové kategórie. Na Slovensku je odhadom 50.000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Presné číslo nie je známe, nakoľko zatiaľ nebola uskutočnená adekvátna epidemiologická štúdia. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet postihnutých touto chorobou až na 180 000. Preto vyspelé štáty považujú toto ochorenie za mimoriadne vážny problém a zdôrazňujú význam prevencie. Nestačí byť len fyzicky zdravý, dôležité je aj mentálne zdravie. Pozornosť by sme mali venovať napríklad neschopnosti si zapamätať nové informácie, keď si napríklad človek nepamätá svoje osobné údaje, nevie riešiť jednoduché situácie, nepochopí zložitejšie inštrukcie, má problémy s rečou, zabúda slová, či stratí záujem o svoje koníčky a podobne. No a pozornosť by sme mali venovať nielen sebe, ale najmä našim rodičom, teda seniorom."Union zdravotná poisťovňa preto pre svojich poistencov starších ako 50 rokov ako jediná poisťovňa umožňuje bezplatne absolvovať test mentálneho zdravia u svojho všeobecného lekára. Ide o rýchly orientačný test, vďaka ktorému je možné odhaliť prípadné riziko začínajúcich kognitívnych porúch. Týmto testom zároveň opätovne rozširujeme kompetencie všeobecných lekárov," uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Na základe výsledku testu lekár odporučí vhodný typ mentálneho tréningu, alebo cielené vyšetrenie u špecialistu, teda psychiatra, alebo neurológa. Testy boli vypracované v spolupráci s odborníkmi a distribuované do ambulancií všeobecných lekárov. Práve všeobecní lekári sú často prvými zdravotníckymi profesionálmi, na ktorých sa pacienti a ich rodiny v prípade spozorovania zmien a ťažkostí s demenciou môžu obrátiť. Rozpoznať v praxi demenciu včas je veľmi ťažké a vyžaduje to správne odlíšenie príznakov demencie od prirodzeného starnutia. No a práve test mentálneho zdravia pomôže vo včasnom štádiu odhaliť začínajúce problémy. Lekár po krátkom rozhovore, ktorý slúži na nadviazanie spolupráce s pacientom, dá pacientovi niekoľko otázok, na ktoré sa má pokúsiť stručne a jasne odpovedať. No a vďaka tomuto testu pomôžu lekárovi ľahko odhaliť problém.

Štítky :

Prečo sa hýbať v zdraví i v chorobe?

Ľudia v súčasnej dobe čoraz viac vnímajú dôležitosť pohybu pre svoje fyzické i psychické zdravie. Pohybové aktivity by nás mali sprevádzať všetkými fázami života. Liga proti rakovine v rámci Týždňa Ligy proti rakovine v spolupráci s odborníkmi pripravila užitočné informácie o význame pravidelnej, primeranej dávke pohybu v prevencii proti rakovine ako aj pre onkologických pacientov.