lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Fyzik pre Forlife, n. o.AGEL SK , Komárno

Fyzik pre Forlife, n. o.

Fyzik

Pozícia: Fyzik
Miesto práce: Komárno
Firma: AGEL SK

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti:

-     tvorba ožarovacích plánov pre fotónovú terapiu, brachyterapiu, 

-     dozimetria fotónových, elektrónových zväzkov, brachyterapeutického zariadenia, RTG ožarovača,

-     zabezpečenie a kontrola kvality ožarovacích zariadení používaných na pracovisku,

-     radiačná ochrana,

-     bioštatistika

 

Zamestnanecké výhody a benefity:

-     práca v stabilnej spoločnosti

-     príjemný pracovný kolektív

-     možnosť osobného rastu a vzdelávania

-     práca s najmodernejšou technikou

 

Požadované vzdelanie:

- vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa

- fyzika, fyzikálne inžinierstvo alebo biomedicínske inžinierstvo neučiteľského smeru

- špecializácia v špecializačnom odbore klinická fyzika

 

Požadované jazykové znalosti:

-    AJ - stredne pokročilý

 

Požadované ostatné znalosti:

- technická zručnosť na úrovni schopnosti drobných technických porúch prístrojov,

-  užívateľská znalosť PC

 

Osobnostné predpoklady:

-     komunikatívnosť

-     otvorenosť

-     profesionalita

-     zodpovednosť a presnosť

-     samostatnosť v práci a pri riešení vzniknutých situácii

-     adaptabilita

-     bezúhonnosť

-     schopnosť tímovej spolupráce

 

Termín nástupu do práce:

ihneď

 

Druh pracovno-právneho vzťahu:

Pracovný pomer – úväzok 1,00 PM

 

Informácie o výberovom konaní:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti AGEL SK, a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely realizácie výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti.

Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny AGEL SK, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.

Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka alebo až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.

 

Informácie spoločnosti:

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkujeme v Českej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2006 prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkujeme deväť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 


Informácie:
AGEL SK
Palisády 56, Bratislava
IČO: 50977130
DIČ / IČ DPH: 2120554480
Tel.: +421 908 034 393
Web: www.agelsk.sk
E-mail: lucia.mizerakova@agelsk.sk