lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Hľadáme primára oddelenia vnútorného lekárstva časť BFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, FNsP Žilina, Spanyolova 43 Žilina

Hľadáme primára oddelenia vnútorného lekárstva časť B

Primár oddelenia vnútorného lekárstva časť B

Pozícia: Primár oddelenia vnútorného lekárstva časť B
Miesto práce: FNsP Žilina, Spanyolova 43 Žilina
Firma: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Miesto práce:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola, Žilina
Druh pracovného pomeru:
plný úväzok
Termín nástupu:
po úspešnom vykonaní výberového konania
Mzdové podmienky (brutto):
2 329,9 EUR/mesiacVýšku mzdy je možné navýšiť formou motivačných príplatkov až do výšky 50 % základnej zložky mzdy.
Informácie o pracovnom mieste:
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Zabezpečovanie samostatnej diagnosticko preventívnej – liečebnej činnosti na lôžkovom nemocničnom oddelení. Koordinácia sústavného vzdelávania lekárov a odbornej prípravy lekárov počas predatestačnej prípravy, riadenie, organizovanie a kontrola práce zdravotníckych zamestnancov na oddelení.
Zamestnanecké výhody, benefity
V rámci zamestnaneckých výhod a benefitov FNsP Žilina poskytujeme:
- možnosť sústavného vzdelávania, podpora pri rozširovaní kvalifikácie,
- rozvoj tzv. mäkkých zručností (soft skills) v oblasti komunikácie,
- odmeny pri pracovných a životných jubileách,
- dovolenku navyše,
- príspevok na DDS,
- možnosť stravovania v zamestnaneckej prevádzke,
- zľavy pri poskytovaní platenej zdravotnej starostlivosti (aj pre rodinných príslušníkov)
- zľavy v nemocničných lekárňach,
- ďalšie výhody.
Pracovný pomer uzatvárame na dobu určitú/neurčitú podľa dohody.
Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline je treťou najväčšou fakultnou nemocnicou na Slovensku poskytujúcou zdravotnú starostlivosť pre regióny Žilinského kraja s celoslovenským dosahom v rámci špecializovaných odborností a výkonov. Poskytujeme stabilné zamestnanie pre takmer 1800 kolegov s možnosťou osobného rastu a ďalšieho vzdelávania. Žilinská nemocnica úspešne prechádza postupnou modernizáciou i zmenami s cieľom zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Ponúkame príjemné pracovné prostredie v akreditovanom zdravotníckom zariadení, profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa a možnosť stať sa súčasťou zmeny zameranej na neustály rozvoj kvalitnej zdravotnej a ľudskej starostlivosti o pacienta, zároveň na vytváranie moderného a kvalitného pracovného prostredia pre zamestnancov.
Viac info na www.fnspza.sk, nájdete nás aj na Facebooku alebo Instagrame @nemocnicazilina.
Informácie o výberovom konaní
Predpoklady pre výkon vedúcej funkcie:
- v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 3, § 4 ods. 4 a § 81 ods. 1 nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
2. špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo,
3. najmenej 15-ročná odborná zdravotnícka prax alebo
odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva, za ktorú sa považuje získanie špecializácie v jednom z týchto špecializačných odborov:
• manažment a administrácia v oblasti zdravia,
• odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health,
• organizácia vojenského zdravotníctva,
• zdravotnícky manažment a financovanie.
Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov:
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- motivačný list,
- projekt rozvoja príslušného organizačného útvaru, vrátane návrhu zabezpečenia jeho efektívneho hospodárenia a časového harmonogramu v rozsahu maximálne 10 normostrán,
- doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady o získaných špecializáciách - overené kópie,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) a § 32 zákona č. 578/2004 Z. z.,
- potvrdenie o registrácii/členstve v príslušnej stavovskej organizácii,
- doklad alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládanej úrovni cudzieho jazyka,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov pre účely výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca FNsP Žilina udelený podľa osobitných predpisov.
Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v lehote do 10. februára 2020 (vrátane) v zalepenej obálke na adresu:
FNsP Žilina, odbor ľudských zdrojov, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - PRIMÁR ODDELENIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ČASŤ B - NEOTVÁRAŤ“.
Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum osobného podania v podateľni, príp. na sekretariáte generálneho riaditeľa FNsP Žilina.
O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.
Kontaktná osoba: Ing. Anna Klimíková, OĽZ
klimikova@fnspza.sk
041/5111 878
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.2.2020 (ostáva ešte 13 dní)
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
všeobecné lekárstvo
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexnú zdravotnú starostlivosť.
Počet zamestnancov
1000 a viac zamestnancov
Adresa spoločnosti
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Spanyolova 43, Žilina
IČO: 17 335 825
DIČ / IČ DPH: 2020699923
Tel.: 0904972672
Web: http://www.fnspza.sk/
E-mail: zamestnanie@fnspza.sk

Spojené štáty začali evakuovať svojich občanov z lode Diamond Princess

Tokio 16. februára (TASR) - Spojené štáty v nedeľu spustili evakuáciu svojich občanov z výletnej lode Diamond Princess, ktorú v súvislosti so šírením koronavírusu umiestnili začiatkom februára do karantény v japonskom prístave Jokohama. Podľa spravodajcu agentúry AFP sa smerom od lode pohol konvoj s autobusmi, i keď vozidlá z areálu prístavu bezprostredne neodišli. Jedna z amerických ...