lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

LÉKAŘ/KA DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA (UHERSKÝ BROD)B. Braun Avitum s.r.o. , Uherský Brod, Česká Republika

LÉKAŘ/KA DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA (UHERSKÝ BROD)

LÉKAŘ/KA DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA (UHERSKÝ BROD)

Pozícia: LÉKAŘ/KA DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA (UHERSKÝ BROD)
Miesto práce: Uherský Brod, Česká Republika
Firma: B. Braun Avitum s.r.o.

Na naše dialyzační středisko v Česku hledáme na pozici lékař(ka) důvěryhodnou, samostatnou a odborně zdatnou osobnost se zájmem o nefrologii.
INFORMACE K POZICI:

- Datum nástupu dle dohody
- Plný pracovní úvazek, smlouva na dobu neurčitou
- Finanční ohodnocení dle vzdělání a praxe
- Kontakt: Kateřina Lučná, katerina.lucna@bbraun.com, + 420 723 799 381

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

- Dialyzační středisko B. Braun Avitum s.r.o.
- areál Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, Partyzánů 2174, Uherský Brod

CO U NÁS BUDETE DĚLAT:

- Jako lékař dialyzačního střediska budete zodpovědný za zajištění zdravotní péče u našich pacientů s chronickým i akutním selháním ledvin.
- Budete vyšetřovat pacienty v nefrologické ambulanci, která patří k dialyzačnímu středisku.
- Budete intenzivně spolupracovat s kolegy na středisku.
- Budete se podílet na předtransplantační přípravě pacientů a spolupracovat v oblasti peritoneální dialýzy
- V případě potřeby se budete účastnit firemních projektů, například projektů integrace nových dialyzačních středisek do sítě B. Braun Avitum, klinických studií nebo vykonávat lektorskou činnost a podílet se na kontinuálním vzdělávání našich zaměstnanců.

 

CO U NÁS BUDETE POTŘEBOVAT:

- Podmínkou je diplom z lékařské fakulty a atestace z nefrologie. Pokud ještě atestaci nemáte, tak uvítáme absolvování interního kmene/těsně před dokončením interního kmene s tím, že si u nás atestaci doplníte.
- Schopnost samostatně se rozhodovat, ochotu naslouchat pacientům i kolegům, pečlivost a důslednost. Rozhodně budete také potřebovat chuť učit se novým věcem.
- Pokud umíte anglicky, využijete to při mezinárodní spolupráci v našem koncernu a na odborných kongresech v zahraničí.

 

CO SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT:

PRÁCE U NÁS BUDE SKUTEČNÝM POSLÁNÍM

Při poskytování dialyzační péče k nám pacienti chodí zpravidla třikrát týdně na několik hodin, a to podobu mnoha let. Díky tomu se pro ně dialyzační středisko stává doslova druhým domovem a personál tvoří pro pacienty svým způsobem širší rodinu. U nás tedy platí dvojnásob, že práce lékaře není povoláním, ale posláním.

PROFESNÍ POSTUP SE STANE ZCELA REÁLNOU MOŽNOSTÍ, NIKOLI NEDOSTIŽNÝM SNEM

Na kariérní postup nemusíte čekat mnoho let. Máme síť 40 dialyzačních středisek v České republice a na Slovensku a jsme připraveni dát šanci mladým a schopným lékařům a nabídnout jim místa primářů. Například dialýzy v Ivančicích a Bohumíně vedou třicátníci, kteří k nám nedávno nastoupili.

NADPRŮMĚRNÉ MZDOVÉ OHODNOCENÍ

Lékařům nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení. Kromě fixní části mzdy budete mít za dobré výsledky také nárok na kvartální a roční prémie. Dále budete mít možnost si přivydělat zajímavé částky tím, že se zapojíte do klinických studií léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, které probíhají na našich dialyzačních střediscích.

ZDRAVÁ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A SOUKROMÝM ŽIVOTEM

Přesčasové hodiny jsou chronickým problémem českého zdravotnictví. U nás se jich však snažíme vyvarovat a zajistit, aby naši lékaři nebyli dlouhodobě přetěžováni. Víme, že pracovní pohoda je hodně důležitá. Budete mít tedy dostatek času na svoji rodinu a zájmy.

ZÍSKÁTE BOHATOU NABÍDKU ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

Kromě nadprůměrné mzdy získáte i četné zaměstnanecké benefity. V rámci systému tzv. cafeterie si budete moci vybrat výhody, které Vy sami považujete za nejlepší, ať to jsou například poukázky na nákup v lékárně, návštěvy divadla, plaveckého bazénu nebo příspěvek na dovolenou. Dále zaměstnancům poskytujeme velmi výhodné tarify mobilních operátorů (toto poskytujeme i maximálně čtyřem rodinným příslušníkům), stravenky, dárky při životních a pracovních výročích apod.

STANETE SE SOUČÁSTÍ STABILNÍ SPOLEČNOSTI I TÝMU

Hodně se snažíme o to, aby zaměstnanci na každém dialyzačním středisku tvořili sehraný a dobře fungující tým. Za tímto účelem například pořádáme pracovní a společenská setkání, které sounáležitost členů k týmu podporují, například vánoční večírky dialyzačních středisek nebo výroční setkání všech dialyzačních středisek. V průzkumech spokojenosti zaměstnanců v letech 2013 a 2016 celých 98 % zaměstnanců uvedlo, že u nás pracují rádi. Na to jsme pyšní.

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ JE PRO NÁS KLÍČOVOU OBLASTÍ

Na odborných znalostech našich lékařů stavíme a jejich prohlubování maximálně podporujeme. Například Vám můžeme pomoci k atestaci z nefrologie na vlastních akreditovaných pracovištích; předatestační přípravu tedy můžete realizovat v rámci běžné pracovní doby a bez nutnosti dojíždění do velké fakultní nemocnice. Aby znalosti našich lékařů byly skutečně špičkové, hradíme účast na odborných kongresech v tuzemsku i zahraničí, například na Světovém nebo Evropském nefrologickém kongresu. Podporujeme mezioborovou spolupráci a tedy i vzdělávání oborech příbuzných nefrologii, například v interním lékařství nebo ve výživovém poradenství.

BUDETE SE MOCI ZAPOJIT DO NAŠICH ČETNÝCH MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT

Mezinárodní spolupráce umožňuje rychlý přenos informací a nejnovějších poznatků a také jejich okamžité zavedení do praxe. Pokud hovoříte anglicky, umožníme Vám spolupracovat s kolegy z ostatních zemí, kde B. Braun působí.


Informácie:
B. Braun Avitum s.r.o.
Hlučínska 3, Bratislava
IČO: 31383963
DIČ / IČ DPH: SK2020935114
Tel.: +420-271 091 519
Web:
E-mail: jana.koverdynska@bbraun.com

Dekubity predstavujú vážny problém

Dekubity predstavujú záťaž ako pre systémy zdravotníctva, tak pre pacientov, ktorí nimi trpia. Mnohé prieskumy národného i lokálneho charakteru potvrdzujú, že dekubity sú jedným z rozšírených a najnákladnejších komplikácií u pacientov. Je to celosvetový problém, ktorý napriek inovatívnym, moderným prístupom, vedomostiam o ich etiológii a efektívnom manažmente je obťažné úplne eliminovať.