lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Lekár CHIRURG pre Nemocnicu Krompachy, s. r. o.AGEL SK , Krompachy

Lekár CHIRURG pre Nemocnicu Krompachy, s. r. o.

Lekár CHIRURG

Pozícia: Lekár CHIRURG
Miesto práce: Krompachy
Firma: AGEL SK

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti:

-   špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť na chirurgickom oddelení a v ambulanciách v odbore chirurgia, 

-   samostatný výkon chirurgických operačných zákrokov,                                                                                       

-   samostatné vykonávanie pohotovostných zdravotníckych služieb a odborné vedenie lekárov   bez špecializácie a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracovnú pohotovosť vykonávajú,             

-   konziliárna činnosť,

-   vedenie zdravotnej dokumentácie pacientov.                                         

 

Zamestnanecké výhody a benefity:

-   príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

-   možnosť osobného rozvoja a odborného rastu

práca v stabilnej spoločnosti

 

Požadované vzdelanie:

-   VŠ v odbore všeobecné lekárstvo

-   špecializácia v špecializačnom odbore chirurgia 

 

Požadované jazykové znalosti:

-   AJ – pokročilý

 

Požadované ostatné znalosti:

-   registrácia v Slovenskej lekárskej komore

-   MS Offcie na úrovni užívateľ

 

Osobnostné predpoklady:

občianska a morálna bezúhonnosť

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

serióznosť

komunikatívnosť

flexibilita

tímový duch

 

Termín nástupu do práce:

dohodou

 

Druh pracovno-právneho vzťahu:

pracovný pomer

 

Informácie o výberovom konaní:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti AGEL SK, a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely realizácie výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti.

Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny AGEL SK, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.

Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka alebo až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.

 

Informácie spoločnosti:

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkujeme v Českej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2006 prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkujeme deväť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti


Informácie:
AGEL SK
Palisády 56, Bratislava
IČO: 50977130
DIČ / IČ DPH: 2120554480
Tel.: +421 908 034 393
Web: www.agelsk.sk
E-mail: lucia.mizerakova@agelsk.sk