lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Liečebný pedagóg zdravotníckeho zariadenia/ Koordinátor vzdelávania - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby LeopoldovÚstav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby - Leopoldov

Liečebný pedagóg zdravotníckeho zariadenia/ Koordinátor vzdelávania - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

liečebný pedagóg

Pozícia: liečebný pedagóg
Miesto práce: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby - Leopoldov
Firma: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Liečebný pedagóg realizuje špeciálno-pedagogické, poradenské, sociálno-výcvikové a liečebné postupy, realizuje rehabilitačné aktivity, ergoterapiu, arteterapiu, muzikoterapiu, relaxačné techniky - autogénny tréning, realizuje záujmovú, športovú, krúžkovú, brigádnickú činnosť pacientov. Podľa pokynov lekára psychiatra zabezpečuje prijatie pacientov, vypracúva hlásenia o nastúpení, dočasnom prerušení a ukončení liečenia, vypracúva návrhy na zmenu, prípadne zrušenie liečby./
Koordinátor vzdelávania komunikuje so školami a inštitúciami ďalšieho vzdelávania v lokalite ústavu, organizuje vzdelávanie obvinených a odsúdených v ústave, zabezpečuje povinnú školskú dochádzku obvineného alebo odsúdeného, vykonáva lektorské činnosti v rámci kurzu pre negramotných a kurzu slovenského jazyka. Zabezpečuje prípravu zmluvy (dohody) o spolupráci so školami, zmluvy o zabezpečení rekvalifikačného kurzu, kurzu na zvýšenie alebo rozšírenie kvalifikácie. Organizuje kultúrne, športové a výchovno-osvetové podujatia zamerané na prevenciu negatívnych spoločenských javov. Zodpovedá za organizáciu krúžkovej činnosti v ústave. Vedie vzdelávanie realizované s cieľom naučiť a rozvíjať v obvinených a odsúdených vedomosti, schopnosti, zručnosti, návyky potrebné k vedeniu život bez kriminálneho správania.
Druh pracovného pomeru - plný úväzok. Termín nástupu
ASAP - po splnení zákonom stanovených podmienok a absolvovaní prijímacieho konania
. Mzdové podmienky (brutto) - 1 825,5 - 2 005 EUR/mesiacmzdové podmienky sa odvíjajú v závislosti od praxe uchádzača, po skúšobnej dobe možnosť priznania osobného príplatku

Zamestnanecké výhody, benefity

sociálny program (napríklad výsluhový dôchodok po 25 rokov trvania služobného pomeru);
garantovaný platový postup;
možnosť zvyšovania kvalifikácie;
možnosť kariérneho rastu;
zdravotná starostlivosť;
kúpeľná starostlivosť;
6 týždňov dovolenky bez ohľadu na vek;
1 týždeň dodatkovej dovolenky;
2 týždne preventívnej rehabilitácie podľa 2 týždne preventívnej rehabilitácie po dovŕšení veku 35 rokov § 146 zákona;
možnosť rehabilitácie a rekreácie v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže (Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení a v Kováčovej);
odmeny pri pracovných jubileách;
+ zabezpečenie ubytovania (cca 60 eur za mesiac)
+ zabezpečenie stravovania (cena obedu je 0,30 eur
Možnosť športových a spoločenských aktivít:
- plne vybavená posilňovňa
- futbalové ihrisko
- tenisový kurt
- sauna
- možnosť rodinných/spoločenských osláv v priestoroch strelnice ústavu
s možnosťou grilovania, opekania a pod.

Požiadavky na zamestnanca:

Vek minimálne 18 rokov, štátne občianstvo SR, bezúhonnosť; spoľahlivosť; zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon služby; ovládanie štátneho jazyka; trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; apolitickosť

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

odbor liečebná pedagogika/ odbor špeciálna pedagogika, pedagogika, učiteľstvo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Začiatočník (A2)

Prax na pozícii/v oblasti

prax vítaná

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Práca s PC, MS Office
Vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, samostatnosť, spoľahlivosť

Charakteristika spoločnosti:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby plní úlohy súvisiace s výkonom trestu odňatia slobody, výkonom väzby, ochranou a strážením objektov ústavu.

Kontaktná osoba: JUDr. Roman Škubla
Tel.: 
+421332831160


Informácie:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Gucmanova 670/19 , Leopoldov
IČO: 00738271
DIČ / IČ DPH: 2021148019
Tel.: +421332831160
Web:
E-mail: Roman.Skubla@zvjs.sk

Onedlho pediatri nebudú stíhať vyšetriť všetky naše deti a rodičia by sa mali vzdelávať, aby zvládli manažovať niektoré základné ochorenia.

Zdravie detí je bezpochybne spoločnou prioritou rodičov a pediatrov. Starostlivosť o deti a ich zdravie si vyžaduje nielen odborný pohľad, ale aj úzku a dobrú spoluprácu medzi pediatrami a rodičmi.