lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Primár neurologického oddeleniaAGEL SK , Zvolen

Primár neurologického oddelenia

Primár neurologického oddelenia

Pozícia: Primár neurologického oddelenia
Miesto práce: Zvolen
Firma: AGEL SK

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti:

-    riadenie činnosti oddelenia v súlade s koncepciou odboru neurológia

-    zabezpečovanie zavádzania nových diagnostických a liečebných metód a postupov

-    starostlivosť o rozvoj základnej a špecializovanej liečebno-preventívnej starostlivosti, o zvyšovanie úrovne a kontroly poskytovaných zdravotníckych služieb

-    starostlivosť o rozvoj lekárov oddelenia a prístrojovú vybavenosť oddelenia

-    zodpovednosť za kvalitu a komplexnosť liečby a starostlivosti o pacientov,

-    zodpovednosť za chod oddelenia a účelnú farmakoterapiu

zodpovednosť za hospodárnosť oddelenia a efektívnosť využívania lôžkového fondu oddelenia

 

Zamestnanecké výhody a benefity:

-    možnosť osobného rozvoja a odborného rastu

-    práca v stabilnej spoločnosti

 

Požadované vzdelanie:

-    VŠ v odbore všeobecné lekárstvo

-    špecializácia v špecializačnom odbore neurológia 

-    špecializácia určená na riadenie a organizáciu zdravotníctva vítaná

 

Požadované jazykové znalosti:

-   AJ – pokročilý 

 

Požadované ostatné znalosti:

-    registrácia v Slovenskej lekárskej komore

-    znalosť zdravotníckej legislatívy

-    MS Offcie na úrovni užívateľ

 

Požadovaná prax:

15 rokov odbornej praxe v prípade, ak nie je získaná špecializácia na riadenie a organizáciu zdravotníctva

 

Osobnostné predpoklady:

-   organizačné a riadiace schopnosti

-   občianska a morálna bezúhonnosť

-   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-   serióznosť

-   komunikatívnosť

-   flexibilita

-   tímový duch

 

Termín nástupu do práce:

dohodou

 

Druh pracovno-právneho vzťahu:

pracovný pomer

 

Informácie o výberovom konaní:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti AGEL SK, a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely realizácie výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti.

Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny AGEL SK, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.

Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka alebo až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.

 

 

 


Informácie:
AGEL SK
Palisády 56, Bratislava
IČO: 50977130
DIČ / IČ DPH: 2120554480
Tel.: +421 908 034 393
Web:www.agelsk.sk
E-mail: lucia.mizerakova@agelsk.sk