lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Primár patologicko-anatomického oddeleniaAGEL SK , Komárno

Primár patologicko-anatomického oddelenia

Primár patologicko-anatomického oddelenia

Pozícia: Primár patologicko-anatomického oddelenia
Miesto práce: Komárno
Firma: AGEL SK

 

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti:

-    riadenie činnosti oddelenia v súlade s koncepciou odboru patologická anatómia

-    zabezpečovanie zavádzania nových diagnostických metód a postupov,

-    výkon diagnostických činností hodnotením výsledkov laboratórneho vyšetrenia všetkých z tela pacienta odobratých vzoriek buniek a tkanív, interpretácia výsledkov diagnózy choroby a určenia jej príčin

-    starostlivosť o rozvoj lekárov oddelenia a prístrojovú vybavenosť oddelenia

-    zodpovednosť za chod a hospodárnosť oddelenia

 

Zamestnanecké výhody a benefity:

-    príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

-    možnosť osobného rozvoja a odborného rastu

-    práca v stabilnej spoločnosti

 

Požadované vzdelanie:

vysokoškolské II. stupňa

-    VŠ v odbore všeobecné lekárstvo

-    špecializácia z odboru patologická anatómia

-    špecializácia určená na riadenie a organizáciu zdravotníctva vítaná

 

Požadované jazykové znalosti:

AJ – pokročilý

 

Požadované ostatné znalosti:

-    registrácia v Slovenskej lekárskej komore

-    znalosť zdravotníckej legislatívy

-    MS Offcie na úrovni užívateľ

 

Požadovaná prax:

15 rokov praxe v prípade, ak nie je získaná odborná spôsobilosť určená na riadenie a organizáciu zdravotníctva

 

Osobnostné predpoklady:

-   organizačné a riadiace schopnosti

-   občianska a morálna bezúhonnosť

-   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-   serióznosť

-   komunikatívnosť

-   flexibilita

-   tímový duch

 

Termín nástupu do práce:

dohodou 

Druh pracovno-právneho vzťahu:

pracovný pomer

 

Informácie o výberovom konaní:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti AGEL SK, a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely realizácie výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti.

Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny AGEL SK, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.

Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka alebo až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.

 

Informácie spoločnosti:

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkujeme v Českej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2006 prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkujeme deväť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.


Informácie:
AGEL SK
Palisády 56, Bratislava
IČO: 50977130
DIČ / IČ DPH: 2120554480
Tel.: +421 908 034 393
Web:
E-mail: lucia.mizerakova@agelsk.sk