lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Najvyšší výnos Dňa narcisov za 28 rokov Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Štvrtok, 30.05.2024 Zobrazené: 748215x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk


Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava priaznivcov, ktorí prispeli spoločne najvyššou čiastkou za celú históriu jej konania. Z výnosu každoročne Liga proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkou pre pacientov a pokračuje tiež vo svojich aktivitách prevencie pred rakovinou.


Ročne pribudne na Slovensku okolo 40 000 onkologických pacientov. Napriek náročnej ekonomickej i spoločenskej situácii, ktorá výrazne ovplyvňuje aj stav v zdravotníctve, Liga proti rakovine plní svoje poslanie v pomoci ľuďom s rakovinou už 34 rokov. Vnímajú to nepretržite nielen pacienti, ale i široká verejnosť. Ľudia svoju podporu a dôveru prejavili v podobe výsledku 28. ročníka zbierky, ktorý dosiahol v jej histórii NAJVYŠŠÍ výnos. Tento predstavuje predbežne sumu:


1 216 550 €


Finálna suma bude definitívna po sčítaní hodnoty SMS od všetkých mobilných operátorov, ktorí umožnili podporu zbierky i zasielaním SMS (výnos z tohto zdroja bude známy cca do 2 mesiacov od ukončenia zbierky).


Pripnutím tradičného symbolu zbierky ľudia prejavili spolupatričnosť onkologickým pacientom. Narcisy bolo možné získať 18. apríla u dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí naprieč Slovenskom. Vďaka generálnemu partnerovi - Nadácii Slovenskej sporiteľne a partnerovi Global Payments, sa dalo prispieť tiež cez mobilné platobné terminály. Narcis bolo možné získať aj v Tesco, dm drogerie a Dr.Max počas 18., 19. a 20. apríla. Prispieť sa dalo tiež online - prostredníctvom čísla účtu, formulárom cez portál darujme.sk, QR kódom, či kúpou virtuálneho narcisu. Vďaka dobrovoľným príspevkom do zbierky bude možné naďalej organizovať užitočné projekty či poskytovať pacientom adresnú pomoc.


Hlavnou stránkou zbierky je www.dennarcisov.sk .


Počas 28. ročníka Dňa narcisov bolo:
  • 902 400 narcisov
  • 12 035 dobrovoľníkov po celom Slovensku
  • 4 400 pokladničiek
  • 68 platobných terminálov, 4 totemy
  • 863 spoluorganizátorov

Organizovať celonárodnú zbierku 28. krát a neustále zvyšovať jej kvalitu a prispôsobovať sa aktuálnym trendom je mimoriadne náročné. Avšak v Lige proti rakovine sme zvyknutí zdolávať veľké výzvy neustále. V „náš“ veľký deň, už podľa atmosféry a úžasnej spätnej väzby od dobrovoľníkov z ulíc sme verili, že výsledok bude skvelý. Potvrdilo sa nám, že osobný kontakt dobrovoľníkov a prispievateľov je nenahraditeľný. Napriek tomu, že ponúkame i moderné možnosti online prispenia, drvivú väčšinu výnosu zaznamenávame práve z fyzických pokladničiek. Komunikačným leitmotívom tohto ročníka bolo „Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?“. Spontánna podpora a výsledok zbierky svedčia o tom, že je nás veľa, ktorí sme tento deň venovali či už spomienku tým, ktorí nás v dôsledku choroby opustili alebo myšlienku spolupatričnosti tým, ktorí s rakovinou zápasia. Úprimne preto ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, partnerom, médiám a v neposlednom rade každému, kto si v tento deň spomenul na niekoho s onkologickým ochorením a prispel k rekordnej sume.


Realizujeme z nej vlastné projekty pre pacientov, ich blízkych aj širokú verejnosť, pričom priebežne tvoríme nové projekty na základe potrieb pacientov v psychosociálnej oblasti. Preto aktuálne prinášame pre onkologických pacientov, príbuzných i pozostalých užitočnú novinku – OnkoFórum,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.


Vždy aktuálne projekty pre pacientov s rakovinouOkrem dlhoročných tradičných projektov LPR vďaka výnosu minuloročnej zbierky predstavila nové projekty poskytujúce informácie o možnostiach sociálneho zabezpečenia pre onkologických pacientov a tie počas roka naplno rozbehla.Sprievodca - Sprievodca pre onkologických pacientov zastrešuje komplexné mapovanie potrieb pacienta počas liečby. Pomáha zorientovať sa pacientovi v sociálnych otázkach, v komunikácii s lekárom, či v nejasnostiach súvisiacich s ochorením. Vie nasmerovať na individuálne poradenstvo onkopsychológa, sociálneho pracovníka, výživového asistenta prípadne iného odborníka.


Sprievodca vykonáva edukatívnu činnosť, podáva onkologickým pacientom v nemocniciach priamo na oddeleniach pomocnú ruku. Jeho úlohou je navštíviť onkologických pacientov pri lôžku na oddelení v nemocnici, prihovoriť sa im, vypočuť ich, porozprávať sa s nimi, prejaviť v rozhovore ľudský záujem o nich, empatiu, ponúknuť pomoc a na základe vypočutých potrieb tiež ponúknuť základné poradenstvo. Súčasťou služby je i nasmerovanie pacientov, ale i príbuzných na využitie bezplatných podporných služieb Ligy proti rakovine. Okrem osobného rozhovoru má sprievodca k dispozícii aj dotazník, ktorý mu slúži na lepšie identifikovanie potrieb pomoci a odovzdáva pacientovi podľa potreby informačné brožúrky.


Službu Sprievodcu pre onkologických pacientov v Bratislave:


Nemocnica sv. Cyrila a Metoda (Nemocnica Antolská) – hematologické oddelenie, ORL oddelenie


Onkologický ústav sv. Alžbety – naprieč viacerými oddeleniami


Národný onkologický ústav – oddelenie klinickej onkológie – ambulantná chemoterapia, rádioterapia


Pripravuje sa rozšírenie o NsP Ružinov.


V Košiciach:


Univerzitná nemocnica Košice – hematologické oddelenie + iné oddelenia s onkologickými pacientami


V príprave VOÚ


Sociálne zabezpečenie – práva onkologických pacientov - Na webovej podstránke www.lpr.sk/socialne-zabezpecenie LPR pripravila zhrnutie všetkého, na čo má pacient nárok z pohľadu sociálneho zabezpečenia. Informácie priebežne aktualizuje. Súčasne LPR pripravila aj komplexnú brožúru – „Sprievodca onkologického pacienta - Ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti“, ktorú rozdáva bezplatne v nemocniciach resp. je voľne dostupná na webovej stránke LPR.


Supervízia siete sociálnych pracovníkov a poradcov - LPR zmonitorovala dostupnosť sociálnych pracovníkov, pracujúcich v nemocniciach naprieč Slovenskom, ktorí pomáhajú onkologickým pacientom, prepojila ich a organizuje ich pravidelné supervízne stretnutia. Prvé spoločné supervízne stretnutie bolo v Trenčíne. Zúčastnilo sa ho 37 sociálnych pracovníkov z celého Slovenska. Cieľom stretnutia bolo edukovanie v základných zákonných usmerneniach v možnosti zdravotnej a sociálnej pomoci pre onkologického pacienta ako aj výmena vzájomných skúseností z praxe v práci s pacientom. Súčasťou supervízie je aj zriadenie aktívnej interaktívnej online pracovnej skupiny sociálnych pracovníkov pracujúcich s onkologickými pacientmi.


Kreditované vzdelávanie zdravotných sestier k sociálnemu minimu - vzdelávací seminár o možnostiach sociálneho zabezpečenia a podpory onkologického pacienta, ktorý je kreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek /SKSaPA/ LPR organizuje pre zdravotné sestry v jednotlivých nemocniciach na Slovensku, kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť onkologickým pacientom či už na samostatných onkologických oddeleniach alebo na iných oddeleniach, kde je onkologický pacient liečený alebo hospitalizovaný.


V odbornom seminári získavajú sestry, ktoré sú jedným z najdôležitejších kontaktov s pacientom, všeobecné informácie o možnostiach sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ako aj možnostiach finančnej podpory pre onkologického pacienta. Taktiež spoločne s LPR riešia problémy v oblasti podpory sebestačnosti pacienta, s ktorými sa stretávajú vo svojej praxi a na praktických príkladoch sa uvádzajú možnosti ich riešenia.Novinka – OnkoFórum


Na základe dlhoročného vnímania potreby zdieľania informácií, združovania sa a komunikovania navzájom, vytvorila Liga proti rakovine komunikačnú platformu - „OnkoFórum“, ktoré bude spustené počas júna. Ide o online platformu, na ktorej sa budú môcť stretávať pacienti, príbuzní príp. pozostalí. Ktokoľvek, kto rieši problematiku onkologického ochorenia a bude chcieť nájsť kontakty, informovať sa navzájom, prepojiť sa s komunitou v bezpečnom a podpornom online prostredí, pripadne len zdieľať svoj príbeh, nájsť pochopenie, cítiť spolupatričnosť s ďalšími, ktorí prechádzajú niečím podobným v súvislosti s chorobou, tu nájde vhodný priestor. Viac na www.onkoforum.skAko bude využívaný výnos zbierky


Každý príspevok pomôže naďalej zabezpečovať BEZPLATNÉ projekty, ktoré sú realizované s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov. Ich riešenia nedokáže v potrebnej miere zabezpečiť štát samotný. Sú nimi projekty Ligy proti rakovine:


Onkoporadňa


Individuálne poradenstvo širokého spektra odborníkov pre onkologických pacientov a ich blízkych – 0800 11 88 11/ poradna@lpr.sk realizované 7 dní v týždni (vč. sviatkov).


Sieť onkopsychológov


Odborné poradenstvo a individuálna psychologická podpora naprieč Slovenskom pre onkologických pacientov a príbuzných počas a po liečbe.


Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých


Skupinová vzájomná podpora ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii pod vedením onkopsychológa.


Sprievodca


Mapuje individuálne potreby pacienta priamo vo vybraných nemocniciach a následne poskytuje užitočné a praktické rady a informácie.


Jednorazový finančný príspevok


Finančná podpora pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej núdzi.


Krátkodobé ubytovanie


Možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie dieťaťa alebo onkologických pacientov počas liečby.


Parochne pre pacientky


Vďaka projektu „Vystrihaj sa Slovensko“ daruje LPR pre pacientky parochne zo živých či umelých vlasov.


Programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine


Celoročné vzdelávacie, pohybové a voľnočasové aktivity pre onkologických pacientov.


Rodinné a relaxačné pobyty


Pobyty poskytujúce relax a možnosť zotavenia sa s programom prispôsobeným potrebám jednotlivcov i celých rodín.


Prevencia


Informovanie verejnosti edukačnými podujatiami a kampaňami, prednášky pre firmy a školy. Materiály pripravované odborníkmi distribuované do zdravotníckych zariadení a individuálnym záujemcom.


Advokácia pacienta


Skúsenosti a kontakty LPR umožňujú komunikovať s príslušnými inštitúciami doma i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.


Vzdelávanie zdravotných sestier


Pre skvalitnenie komunikácie a odovzdávanie užitočných informácií v sociálnej oblasti realizuje LPR kreditované vzdelávanie zdravotných sestier pracujúcich s onkologickým pacientom.


Supervízia onkopsychológov a sociálnych pracovníkov


Pravidelné supervízne stretnutia, ktoré umožňujú výmenu skúseností a kontinuálne vzdelávanie.ZDROJ: www.lpr.sk