lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Zdravotnícky pracovník je povinný do konca októbra 2017 požiadať o vydanie elektronického preukazu. Tento preukaz slúži na prihlásenie sa do Národného zdravotníckeho informačného systému (ezdravie) a následne pre podpis ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Štvrtok, 30.08.2017 categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Elektronické zdravotníctvo (ezdravie)

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je zodpovedné za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v SR.

Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť "správne informácie, v správny čas a na správnom mieste" vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, a tým aj k zvyšovaniu kvality života všetkých občanov.

Elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícky pracovník je v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva do praxe povinný do konca októbra 2017 požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Tento preukaz slúži na prihlásenie sa do Národného zdravotníckeho informačného systému (ezdravie) a následne pre podpis jednotlivých zdravotných záznamov, tým nahrádza existujúcu pečiatku.

Možnosti podania žiadosti o vydanie ePZP:

-          IOMO pracovisko Slovenskej pošty v rámci celého Slovenska (je ich vyše 600)

-          osobné podanie žiadosti na pracovisku NCZI v Bratislave

-          žiadosť podpíše zdravotnícky pracovník na notárskom alebo matričnom úrade a zašle ju do NCZI

-          možnosť podania žiadosti cez ústredný portál www.slovensko.sk

 Zdravotnícki pracovníci veľkých nemocníc, ktorých pripájanie do Národného zdravotníckeho informačného systému prebieha riadeným spôsobom, budú mať možnosť požiadať o vydanie ePZP aj v samotnej nemocnici. Konkrétne informácie budú priamo komunikované pre každú nemocnicu individuálne počas procesu jej zapájania. 

V prípade otázok môžu zdravotnícki pracovníci kontaktovať Call centrum NCZI, ktoré je k dispozícii počas pracovných dní od 08:00 do 16:00 hodiny na tel. čísle 02/32 35 30 30.

ezdravie ponúka benefity pre všetkých zúčastnených

V prvom rade zvýši bezpečnosť občana/pacienta. Cieľom je bezpečne poskytnúť dôležité informácie o zdraví občana, ktoré majú neoceniteľný význam z pohľadu rýchleho prístupu predovšetkým v situáciách ohrozenia ľudského života. Občania budú mať ľahký a rýchly prístup k svojim zdravotným záznamom, odstránia sa opakované vyšetrenia u lekárov, zefektívnenia sa návštevy u lekára, obmedzia sa nepriaznivé účinky liekov a budú mať lepší finančný prehľad o nákladoch na liečbu.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (lekári) získajú rýchly prístup k zdravotným záznamom pacienta, čo im umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Benefity pre pacientov:

•       ľahký a rýchly prístup k svojim zdravotným záznamom

•       odstránenie opakovaných vyšetrení u lekárov

•       zefektívnenie návštev pacienta u lekára

•       obmedzenie nepriaznivých účinkov liekov

•       lepší finančný prehľad vynaložený na liečbu pacienta

 

Benefity pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekárov):

•       rýchly prístup k zdravotným záznamom pacienta umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti

•       „správne údaje, na správnom mieste, v správnom čase“

•       odstránenie duplicitných vyšetrení

•       zníženie administratívnej záťaže na zdravotníckych pracovníkov

Benefity pre lekárne:

•       úspora nákladov a času pri pretypovaní jednotlivých receptov vo vzťahu k zdravotným poisťovniam

„Správne nasadená liečba je jedným z najdôležitejších benefitov elektronizácie zdravotníctva. Ak vieme odstrániť riziko nežiaducich účinkov na základe údajov o pacientovi, stanovenie diagnózy a nastavenie liečby bude oveľa efektívnejšie.“

Štítky :