lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

B. BYSTRICA: Aj za účasti RÚVZ štartuje v SR projekt ľudského biomonitoringu Banská Bystrica 11. januára (TASR) – Posilnenie politiky Európskej únie (EÚ) v oblasti ľudského biomonitoringu, ...

authorTASR dateVloženie/úprava Štvrtok, 11.01.2017 categoryDenné správy

Banská Bystrica 11. januára (TASR) – Posilnenie politiky Európskej únie (EÚ) v oblasti ľudského biomonitoringu, príprava európskeho projektu, ktorý pomôže porovnať záťaž slovenskej populácie chemickými látkami s obyvateľmi v iných európskych krajinách, a tiež ďalšie témy boli obsahom medzinárodnej konferencie zaoberajúcej sa ľudským biomonitoringom. Uskutočnila sa v uplynulých dňoch v Bruseli za účasti odborníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Bola jednou z odborných aktivít v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová."Podujatie sa zameralo aj na prípravu návrhu medzinárodného projektu v problematike biomonitoringu, dokumentov, postupov prác a laboratórneho zabezpečenia výkonu biomonitoringu či výmenu skúseností a zabezpečenie jednotného postupu v štátoch EÚ," konštatovala Tolnayová."Chemický priemysel je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí ľudskej činnosti. Chemické látky sú súčasťou potravín, obalov, kozmetických výrobkov, stavebných látok a spotrebiteľských produktov, s ktorými je človek v každodennom kontakte. Niektoré z nich spôsobujú akútne poškodenie zdravia, sú ľahko identifikovateľné. Účinky iných škodlivých látok sa preukážu až po dlhej dobe latencie. Sú to najmä karcinogénne látky, poškodzujúce hormonálny a imunitný systém a aj látky, ktorých účinky sa môžu prejaviť v ďalšej generácii. Efektívnym nástrojom na skúmanie týchto účinkov a vzťahov je ľudský biomonitoring, ktorý odhalí neviditeľné zaťaženie človeka škodlivými látkami vyskytujúcimi sa v životnom a pracovnom prostredí človeka," priblížila účastníčka podujatia, vedúca Oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ Katarína Slotová.Dodala, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici boli zapojené do riešenia pilotnej fázy medzinárodného projektu ľudského biomonitoringu. Na základe skúseností a výsledkov tejto fázy projektu sa ÚVZ SR spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre zapojil do päťročného celoeurópskeho projektu HBM4EU financovaného prostredníctvom programu Horizont 2020. Jeho cieľom je získať údaje o koncentráciách vybraných chemických látok v tele človeka, ktoré by spolu s údajmi o koncentráciách chemických látok v životnom či pracovnom prostredí vytvorili ucelený informačný systém."Projekt nám pomôže porovnať záťaž slovenskej populácie chemickými látkami s obyvateľmi v iných európskych krajinách. Do jeho riešenia je zapojených 107 partnerov z 26 krajín," zdôraznila Slotová.

Štítky :