lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Lekárske články - Lekari.sk Pravidelne aktualizované lekárske spravodajstvo zo Slovenska a zahraničia.

Lekari.sk

Nový pohľad na detský autizmus - Možnosti laboratórnej diagnostiky a liečby

Autizmus je v súčasnosti chápaný ako neuropsychické ochorenie s nedostatoč-nými sociálnymi interakciami, nedostatočnou verbálnou a neverbálnou komuni-káciou, abnormálnym až bizarným návykovým správaním, ktoré je stereotypné a rituálne...

Lekari.sk

Enuresis nocturna - pomočovanie u detí

Ide o pomerne častý problém,ktorý trápi rodičov a s postupujúcim vekom dieťaťa aj samotné deti. Tie menšie si uvedomujú, že spôsobujú rodičom mrzutosti ale až v staršom veku, snáď s nástupom do školy ich samotných to začína trápiť, začínajú sa...

Lekari.sk

Novšie teórie etiopatogenézy endometriózy.

Hoci príznaky endometriózy sú známe po stáročia, endometrióza v gynekológii je stále veľkým problémom. Svedčia o tom aj rôzne svetové konferencie a kongresy, ktoré sú venované výlučne problematike endometriózy. V USA, endometrióza je treťou najčastejšou príčinou gynekologickej hospitalizácie...

Lekari.sk

INFEKCIE MOČOVÉHO TRAKTU U DETÍ

Infekcie močového traktu /IMT/ u detí sú častosťou výskytu na druhom mieste po respiračných infekciách . Až v 50% vznikajú na podklade vrodených anomálii uropoetického traktu /UT/. Ich priebeh sa vyznačuje tendenciou k recidívam. Môžu viesť k postupnej deštrukcii parenchýmu obličiek,ktorá sa prejaví...

Lekari.sk

Genetická diagnostika zápalových a nádorových ochorení čriev

V posledných rokoch sa záujem gastroenterológov sústredil na hľadanie vplyvu genetických faktorov na etiológiu nešpecifických črevných zápalov a kolorektálneho karcinómu. Gén NOD2/CARD15 je stále najprebádanejším z doteraz známych génov a jeho mutáciami sa dá vysvetliť cca 20% genetickej predispozície na Crohnovu chorobu. Z neskôr identifikovaných génov má v etiológii Crohnovej choroby perspektívne postavenie aj...

Lipozomálny vitamín C - Vyšší účinok a nižšie náklady a jednoduché podávanie

Vitamín C spolupracuje pri vyše 300 reakciách v tele. Veľa vedeckých a lekárskych prác potvrdilo početné priaznivé účinky vitamínu C na naše telo – uveďme aspoň niekoľko najdôležitejších: