lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Lekárske články - Lekari.sk Pravidelne aktualizované lekárske spravodajstvo zo Slovenska a zahraničia.

Lekari.sk

Nový pohľad na detský autizmus - Možnosti laboratórnej diagnostiky a liečby

Autizmus je v súčasnosti chápaný ako neuropsychické ochorenie s nedostatoč-nými sociálnymi interakciami, nedostatočnou verbálnou a neverbálnou komuni-káciou, abnormálnym až bizarným návykovým správaním, ktoré je stereotypné a rituálne...

Lekari.sk

Enuresis nocturna - pomočovanie u detí

Ide o pomerne častý problém,ktorý trápi rodičov a s postupujúcim vekom dieťaťa aj samotné deti. Tie menšie si uvedomujú, že spôsobujú rodičom mrzutosti ale až v staršom veku, snáď s nástupom do školy ich samotných to začína trápiť, začínajú sa...

Lekari.sk

Novšie teórie etiopatogenézy endometriózy.

Hoci príznaky endometriózy sú známe po stáročia, endometrióza v gynekológii je stále veľkým problémom. Svedčia o tom aj rôzne svetové konferencie a kongresy, ktoré sú venované výlučne problematike endometriózy. V USA, endometrióza je treťou najčastejšou príčinou gynekologickej hospitalizácie...

Lekari.sk

INFEKCIE MOČOVÉHO TRAKTU U DETÍ

Infekcie močového traktu /IMT/ u detí sú častosťou výskytu na druhom mieste po respiračných infekciách . Až v 50% vznikajú na podklade vrodených anomálii uropoetického traktu /UT/. Ich priebeh sa vyznačuje tendenciou k recidívam. Môžu viesť k postupnej deštrukcii parenchýmu obličiek,ktorá sa prejaví...

Lekari.sk

Genetická diagnostika zápalových a nádorových ochorení čriev

V posledných rokoch sa záujem gastroenterológov sústredil na hľadanie vplyvu genetických faktorov na etiológiu nešpecifických črevných zápalov a kolorektálneho karcinómu. Gén NOD2/CARD15 je stále najprebádanejším z doteraz známych génov a jeho mutáciami sa dá vysvetliť cca 20% genetickej predispozície na Crohnovu chorobu. Z neskôr identifikovaných génov má v etiológii Crohnovej choroby perspektívne postavenie aj...

Sclerosis multiplex na Slovensku

Sclerosis multiplex je celoživotné chronické ochorenie, ktorým trpí celosvetovo 2,8 milióna ľudí. Pacienti sú liečení najmodernejšou liečbou, avšak stále chýbajú odborné SM centrá liečby, lekári – špecialisti a psychológovia, ktorí pomáhajú pacientom psychicky sa vyrovnať so zhoršujúcimi sa príznakmi choroby.