lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Enuresis nocturna - pomočovanie u detí Ide o pomerne častý problém,ktorý trápi rodičov a s postupujúcim vekom dieťaťa aj samotné deti. ...

Ide o pomerne častý problém,ktorý trápi rodičov a s postupujúcim vekom dieťaťa aj samotné deti. Tie menšie si uvedomujú, že spôsobujú rodičom mrzutosti ale až v staršom veku, snáď s nástupom do školy ich samotných to začína trápiť, začínajú sa hanbiť pred spolužiakmi a považujú sa za vydelených zo spoločnosti a svoj problém taja a chcú sa ho zbaviť. Nezúčastňujú sa na školských zájazdoch, na škole v prírode, na dovolenke, čo vedie k ich spoločenskej izolácii s rôznymi psychickými dôsledkami. Rodičia sa mnohokrát nesverujú zdravotníkom ale hľadajú účinné postupy v kruhu svojich priateľov a známych a tieto nemusia byť vždy správne. Považujú problém za svoju vinu alebo trest a často k dieťaťu zaujmú nesprávny postoj, ktorý problém ešte zhorší.


Pomočovanie rozlišujeme denné a nočné. Denné pomočovanie môže byť dôsledkom neurologického alebo urologického problému, čo vyžaduje zainteresovanosť týchto odborníkov. Nočné pomočovanie rozoznávame primárne a sekundárne. Náš záujem sa sústredí na tzv. primárne nočné pomočovanie (PNE), ktorého definícia je ,že ide o mimovolný únik moča u dieťaťa staršieho 5 rokov, ktorý trvá nepretržite od narodenia, u ktorého organický podklad poruchy chýba. Organickým podkladom sú predovšetkým vrodené poruchy uropoetického traktu, ktoré treba vylúčiť a to základným vyšetrením moča a ultrazvukovým vyšetrením.

Tiež psychické faktory ako stres môžu privodiť vznik nočného pomočovania (sekandárna enuréza). V tomto smere pomáha skutočnosť, že primárna nočná enureza, ak aj po narodení vznikne prechodné obdobie sucha, toto nie je dlhšie ako 6 mesiacov. Pri sekundárnom pomočovaní z psychických príčin pomočovanie môže náhle vzniknuť v akomkoľvek veku po stresujúcej udalosti.


Ak sa podrobne zameriame na primárne nočné pomočovanie,ako bolo definované, jeho príčiny sú mnohoraké a nie úplne vysvetlené. Pomerne často sa predpokladá zvlášť u rodičov hlboký spánok pomočujúcich sa detí, čo však nebolo dokázane, pretože pri podrobnom skúmaní spánku, sa enureza vyskytla v rôznych fázach spánku, nemuselo ísť o hlboký spánok. Najnovšie sa predpokladá, že ide o nezrelosť nervového systému, kedy nervové dráhy z naplneného močového mechúra signalizujú potrebu jeho vyprazdnenia ale nervové signály vedúce k prebudeniu sú nezrelé.Predpokladaná porucha nižšej kapacity močového mechúra, ktorý už pri menšej náplni núti k jeho vyprázdňovaniu sa u enuretikov nepotvrdila. Výskyt PEN je častý, vo veku 5-6 rokov je to 15% detí, v 10 rokoch 5ˇa postupne každým rokom sa výskyt znižuje ale i v dospelosti sa PEN vyskytuje v 0,5-1% prípadov. Nie je zanedbatelná genetická podmienenosť pomočovania, pri výskyte enurezy u niektorého z rodičov v detstve sa pravdepodobnosť výskytu enurezy u dieťaťa zvyšuje. Zaujimavé sú štúdie a antidiuretickom hormóne ADH (hormón vylučovaný z hypofýzy, ktorý spôsobuje zvýšené vstrebávanie tekutín v obličkách a tým znižuje množstvo vylučovaneho moču). Tak ako aj iné hormonálne produkty a telesné funkcie majú v priebehu dňa rôzny rytmus- (tzv.circadiánny rytmus) – ADH za normálnych okolnosti zvyšuje svoju produkciu v priebehu noci, čo vedie k tomu, že počas noci sa tvorba moča znižuje a jedinec noc prespí bez potreby vyprázdniť močový mechúr, samozrejme mimo situácii, keď pred spaním veľa pije alebo užije väčšie množstvo vodnatého ovocia ako sú napr. melóny.U enuretikov sa dokázala takáto porucha circadiánneho rytmu vo vylučovaní ADH, ktorého sekrécia v priebehu noci sa nezvyšuje a tak množstvo moču ostáva značné.Pôsobenie vyvolávajúcich faktorov je komplexné, aj samotná primárna enureza má mnoho prejavov neurotického či osobnostného charakteru, ktoré sú dôsledkom a nie príčinou pomočovania, ako je to u spomínanej sekundárnej enurézy. Spolupráca s psychologom je v každom prípade potrebná a osožná.


Mnohorakosť príčin PEN vedie k rôznorodosti v liečebnom prístupe k pomočujúcemu sa dieťaťu. Základom je dodržiavať antienuretický režim, ktorý spočíva v obmedzení prijmu tekutín vo večerných hodinách. Dostatok tekutín, treba presunúť na denné, doobedňajšie a skoré poobedňajšie obdobie. Vymočenie sa tesne pred spaním je ďalšie dôležité pravidlo. Význam má cvičenie svieračov močového mechúra, ktoré sa dosiahne prerušovaným močením v priebehu dňa.K otázke budenia je názor nejednotný, ak sa dieťa kompletne neprebudí a nejde samé na toaletu, jeho pocit medzi vymočením sa do postele a na toaletu nie je rozdielny.Ak budiť tak asi 2 hodiny po zaspatí a to do úplného prebratia sa. Mnoho rodičov budí dieťa opakovane niekoľkokrát za noc a dokonca sú takí, ktorí dávajú plienky na noc dieťaťu, ktoré už dosiahlo školský vek, čím len podporujú udržiavanie pomočovania.


Dôležité je zaznamenávanie pomočovania v kalendáriku formou kreslenia napr.slniečok pri suchej noci a hlavne udelenie pochvaly za dosiahnutie niekoľkých slniečok za sebou podľa osobného dohovoru s dieťaťom. V žiadnom prípde dieťa za pomočovanie netrestať ale snažiť sa každou pochvalou utvdiť jeho sebabvedomie a pocit, že je schopné problém zvládnuť.


Na princípe úplného zobudenia je založený aj enuretický alarm ,ktorý zatiaľ nie je veľmi rozšírený i keď v niektorých prípadoch bol s ním zaznamenaný úspech.
Menej úspešné metódy, ktoré zúfalí rodičia vyhľadávajú sú hypnóza, či akupunktúra.


Pri neúspechu antienuretického režimu prichádza do úvahy medikamentózna liečba. Lieky ovplyvňujúce spánok, s obľubou používané v minulosti, sú vyradené.


Úspešným sa ukázalo podávanie antidiuretického hormónu na noc, avšak dávku je potrebné vytitrovať, liečbu prevádzať pod dohľadom lekára a liek podávať dostatočne dlhú dobu.


Úspešné zvládnutie pomočovania je dôležité pre optimálny osobnostný rozvoj dieťaťa pre zaradenie sa do spoločnosti svojich vrstovníkov a blízkych.

Štítky :

Zľava 10% na vozidlá Škoda pre lekárov a zdravotníckych profesionálov

Práca lekárov, sestier, lekárnikov a ďalších zdravotníckych profesionálov nie je len povolanie, je to poslanie. Spoločnosť IMPA si váži prácu celého zdravotníckeho personálu. Ich oddanosť a neustálu snahu prinášať výnimočnú zdravotnú starostlivosť si ctí, a preto im prináša špeciálnu ponuku.