lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


D. Zachar: Je dôležité, aby HTA agentúra bola nezávislá od politického vplyvu Bratislava 6. apríla (TASR) – Je dôležité, aby Národný inštitút pre hodnotu a technológie v ...

authorTASR dateVloženie/úprava Utorok, 06.04.2021 categoryDenné správy

Bratislava 6. apríla (TASR) – Je dôležité, aby Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, teda tzv. HTA agentúra, bola profesionálna a nezávislá od ministerstva zdravotníctva (MZ), ako aj od politického vplyvu. Rozhodovanie v zdravotníctve sa tak môže stať kvalifikovanejším a menej založeným na svojvôli politikov, dojmoch, pocitoch a improvizácii. Myslí si to analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar."Malý štát, ako je Slovensko, si síce nebude môcť z kapacitných dôvodov vybudovať takú početnú, odborne silnú a komplexnú agentúru, aké sú napríklad vo Veľkej Británii, USA či Nemecku, ale ak sa dobre nastavia procesy, kompetencie a personálne obsadenie, tak dokáže z medzinárodnej spolupráce ťažiť pre účely domáceho posudzovania zdravotníckych technológií," povedal pre TASR.Ako vysvetlil, ľudstvo má len obmedzené zdroje na uspokojovanie svojich rastúcich nárokov a potrieb. Preto je veľmi prínosné, ak sa pri rozhodovaní o smerovaní týchto vzácnych zdrojov využívajú dáta, analýzy a dôkazy.Zachar vníma zdravotníctvo ako veľmi komplexný sektor, s veľkou informačnou asymetriou, v ktorom sa objavujú inovácie, nové metódy, technológie a molekuly veľmi často. Tie sú neraz aj finančne veľmi náročné. Preto je podľa analytika dobrou praxou, keď sa poctivo posudzuje prínos, respektíve hodnota alokácie zdrojov do rôznych alternatív, pričom sa súčasne berie do úvahy aj ochota a schopnosť štátu a celej spoločnosti posudzované technológie, postupy, prístroje či lieky financovať z verejných zdrojov.Ako dodal, posudzovanie zdravotníckych technológií znižuje asymetriu informácií, čím pomáha, aby boli verejné zdroje v zdravotníctve používané viac v súlade s myšlienkou hodnoty za peniaze. "Takýto postup je v prospech pacientov a celej spoločnosti," uzavrel.Nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve by mal fungovať od roku 2022. Majú sa mu zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré by sa mali hradiť z verejného zdravotného poistenia. Má sa zaoberať takými technológiami, ktorých dosah na rozpočet je viac ako 1,5 milióna eur ročne. Zákon, ktorý ho zriaďuje, predložil rezort zdravotníctva do medzirezortného pripomienkového konania v druhej polovici marca.Hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment - HTA) je multidisciplinárny nástroj na hodnotenie liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, dietetických potravín, testov, očkovacích látok, zdravotných výkonov či prístrojov. HTA hodnotí klinický prínos a ekonomické, etické, organizačné a sociálne aspekty nových, ale už aj hradených technológií.

Štítky :

V dňoch 8. – 9. októbra 2021 sa v Bratislave uskutočnia 10. medzinárodné job days lekárstva a zdravia.

Na akcii sa odborným návštevníkom predstavia top nemocnice a zdravotnícke zariadenia zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska a jedna nemocnica zo Švajčiarska. Job days cielia na lekárky a lekárov s atestáciou, začínajúcich lekárov, rovnako ako na študentky a študentov lekárskych fakúlt od 3. ročníka vyššie.