lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Všeobecné obchodné podmienky

E-shop ZDRAVOTNÍCKA LITERAÚRA je spravovaný spoločnosťou EURONET SK s.r.o., Nadjazdová 2, 971 01 Prievidza, IČO: 46490728, IČ DPH: SK2820010754, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín (ďalej len EURONET SK).

E-shop ZDRAVOTNÍCKA LITERATÚRA sa zobrazuje na webových portáloch www.lekari.sk a www.lekarne.sk , ktorých správcom je EURONET SK.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti EURONET SK a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou EURONET SK ako predávajúcim a kupujúcim zákazníkom prostredníctvom internetu a predmetom, ktorých je nákup tovaru cez internetové kníhkupectvo umiestnené na internetovej stránke www.lekari.sk a www.lekarne.sk

Podmienky nákupu

Podmienkou nakupovania v našom e-shope je riadne vyplnený objednávkový formulár. 

Tým získate:

·      nakupovanie so zľavami

·      informácie o stave vybavovania Vašich objednávok

·      pravidelné informácie o novinkách a akciách prostredníctvom e-mailu

·      darček podľa momentálnej ponuky (pero – striekačka v hodnote 1 € zdarma)

 

Vyplnením a potvrdením objednávky zákazník vytvára zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Zákazníkom nášho internetového kníhkupectva môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar v našom e-shope. EURONET SK nezodpovedá za obsah a formu predávaných knižných titulov.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pri objedávaní tovaru kliknite na názov knihy a následne „Vložiť do košíka“. Ďalej sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup zakúpiť (následne vyplnte formulár) alebo ďalej pokračovať v nákupe.

Pre platnosť objednávky je nutné v objednávkom formulári vyplniť všetky požadované údaje a následne objednávku potvrdiť. Po odoslaní objednávky informujeme zákazníka o jej prijatí.

V prípade, že zákazník tovar neprevezme včas alebo ho odmietne prevziať, máme právo žiadať o vrátenie nákladov spojených s doručením tovaru.

Knihy môžete nakupovať v e-shope pomocou nákupného košíka, prípadne písomne a to zaslaním objednávky na  e-mail: lekari@lekari.sk . E-mailová objednávka musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu doručenia, telefónne číslo, e-mail, presné názvy objednaných titulov.

Ceny

Pre zákazníkov e-shopu platia ceny uvedené ako „Naša cena". Pri väčšine knižných titulov je uvedená aj maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú obvykle tituly predávajú ostatné obchody. Ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od vydavateľov. Pre zákazníka vždy platí „Naša cena", aktuálna v čase záväzného objednania. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Niektoré dodatočné zľavy, nie je možné vzájomne kombinovať. Bližšie budete informovaný pri vypĺňaní objednávky.

Dodacie lehoty

Na sklade držíme približne 500 druhov titulov kníh. Ďalej je možné objednať z viac ako 1000 druhov knižných titulov. V prípade, ak si objednáte knihy, ktoré sú skladom do 12:00 hod. tovar vyskladníme v deň objednávky. Ak vytvoríte objednávku po danom čase, tovar zasielame v čo možno najbližšom termíne.

Objednávky vybavujeme priebežne.

Tovar, ktorý nie je skladom Vám radi objednáme. Tituly, ktoré nie sú v čase objednania na sklade vybavujeme v lehote 7-14 dní.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, prípadne mu doručíme len časť objednaného tovaru. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru, prípadne iné riešenie. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote o ktorej sme informovali zákazníka, má právo kupujúci od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na jeho určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame kuriérom spoločnosti DPD. K dodacej lehote treba pripočítať 1-3 pracovné dni.

O tom, že objednávka pre zákazníka je pripravená na prevzatie od kuriéra bude zákazník informovaný SMS správou. Ak tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile resp. SMS správe, kontaktujte prosím nás.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Po prevzatí tovaru zákozníkom nezodpovedáme za prípadné poškodenie. 

Spôsob platby

·      platobnou kartou VISA, MasterCard

·       dobierka

·      elektronické bankovníctvo – Internet Banking

·      prevodný príkaz na základe vystavenej zálohovej faktúry (iba firmy a organizácie)

 

Číslo účtu e-shopu: 502 409 45 77 / 0900 Slovenská sporiteľňa a.s.

Platbu kartou a internetové platby zabezpečuje spoločnosť TrustPay,  schválená a regulovaná Národnou bankou Slovenska.

V každej zásielke je priložená faktúra (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informujte nás čo najskôr telefonicky na 0905 112 155 alebo na e-mailovú adresu lekari@lekari.sk

Prepravné (poštovné)

Cena prepravného sa odlišuje od spôsobu platby za tovar. Pri dobierke priratávame k cene prepravného, cenu za dobierku. Preto Vám doporučujeme uhrádzať prostredníctvom platobnej karty.

Platba kartou alebo na faktúru: 

 - kuriérom na Vami určenú adresu 2,99 €

Na dobierku:

- kuriérom na Vami určenú adresu 2,99 € + cena dobierky 1,10 €

Pri objednávke nad 49 € je preprava ZDARMA.

V prípade, že si zákazník objedná viac titulov, z ktorých nie všetky máme na sklade, budeme  ho informovať. Objednané tituly mu môžeme poslať postupne alebo po doplnení ostatného tovaru.

Dodacia lehota sa môže predĺžiť v prípade objednávania zahraničných titulov. EURONET SK nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru spôsobené vinou zásielkovej spoločnosti.

 

Zodpovednosť

 

EURONET SK zodpovedá zákazníkovi za:

·      dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky

·      odoslanie tovaru bez vád

·      dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii

·      priloženie dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

EURONET SK nenesie zodpovednosť za:

• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Ak si praje zákazník zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás musí kontaktovať na tel. číslo: 0905 112 155, prípadne e-mailom: lekari@lekari.sk  a uvedie meno a číslo jeho objednávky. Po potvrdení môže kupujúci objednávku stornovať iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky si predávajúci môže žiadať od kupujúceho storno poplatok vo výške 20 % z ceny tovaru bez dopravy.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď. )

b) vyhradzujeme si právo stornovať objednávku na tovar, ak ju nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky ho budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Vrátenie tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámi predávajúcemu e-mailom na adrese: lekari@lekari.sk

Kupujúci je povinný zaslať tovar späť predávajúcemu na hore uvedenú adresu spoločnosti   EURONET SK, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Predávajúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

l tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

l tovar nesmie javiť známky používania

l tovar musí byť nepoškodený

l tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

l tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku, prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za tovar prevodom na účet prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Pri reklamácii žiadame, aby nás kontaktoval kupujúci mailom, pripadne telefonicky.

Neposielajte nám reklamácie DOBIERKOU !

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamácii, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, umiestnením v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté poškodenia výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad a doručiť objednaný tovar.

 Predávajúci  v informačnom systéme spracúva osobné údaje kupujúceho na účely súvisiace so zabezpečením dodania objednaného tovaru.

 Predávajúci  v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

 Predávajúci získava osobné údaje pomocou objednávkového alebo registračného formulára, umiestneného na stránke tohto internetového obchodu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Osobné údaje kupujúceho nebude sprístupňovať tretím stranám a žiadnym spôsobom zverejňovať, s výnimkou inštitúcií, ktoré zabezpečia správne uskutočnenie objednávok. V nadväznosti na § 15 zákona o ochrane osobných údajov môžu byť osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo za účelom zabezpečenia doručenia objednaného tovaru poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 alebo Kuriérskej službe  Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498

Kupujúci udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov najmä na potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje o nej spracúvané, na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, na informácie o zdroji z ktorého boli získané jeho osobné údaje, na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov e-mailom, písomne na adrese sídla predávajúceho.

Vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Newsletter a e-maily z nášho e-shopu

Po objedaní tovaru bude zákazníkovi automaticky zasielaný newsletter na jeho e-mail.  Najčastejšie 1 krát týždenne. Samozrejme sa z neho môže kedykoľvek odhlásiť tak, že nám napíše na lekari@lekari.sk . Na jeho e-mailovú adresu ho budeme informovať aj o vybavovaní objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulov.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou EURONET SK a jej zákazníkmi, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť EURONET SK si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke e-shopu. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2015

NCZI: SR pripravila národnú pracovnú verziu 11. revízie klasifikácie chorôb

Bratislava 12. júla (TASR) - Slovensko v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pripravilo národnú ...