lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., ktoré poskytla prevádzkovateľovi EURONET SK s. r. o. v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, eMail a pod.../ pre účely posielania ponúk a pre zaradenie do emailového newletter-u. Prevádzkovateľ EURONET SK s. r. o. vyhlasuje, že má spracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Pracovníci prevádzkovateľa EURONET SK s. r. o., ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa §21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi. Vaše poskytnuté údaje používame na účely spracovania Vašej objednávky. Časť údajov (titul, meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo) je poskytnutá prepravnej spoločnosti na zaslanie objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva.

Tento súhlas dáva dotknutá osoba na dobu neurčitú. Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek prostredníctvom e-mailu požiadať o zmenu poskytnutých údajov alebo o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania.

Vláda:Na nadstavbu a rekonštrukciu časti DFN Košice pôjde takmer 36 miliónov eur

Bratislava 10. júla (TASR) - Na nadstavbu a rekonštrukciu časti objektu Detskej fakultnej nemocnice (DFN) ...