lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


16. apríl 2010 - deň narcisov V piatok, 16. apríla 2010, sa uskutoční v mestách a obciach Slovenska jediná verejno-prospešná zbierka ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

V piatok, 16. apríla 2010, sa uskutoční v mestách a obciach Slovenska jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Už po 14–ty krát sa tak bude Liga proti rakovine uchádzať o vašu dôveru.

Aj tento rok budete mať práve vďaka kvietku narcisu pocit, že je všetko okolo Vás krajšie, farebnejšie, pozitívnejšie.... Jeho pripnutím sa pridáte k tejto jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierke Ligy proti rakovine. Jeho nosením vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom bez ohľadu na vek či onkologickú diagnózu. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný príspevok pomôže realizovať množstvo programov a projektov, ktoré ľuďom s ťažkým ochorením pomáhajú prekonávať najťažšie obdobie života – obdobie liečby i po liečbe. Zároveň umožní prihovárať sa aj k zdravej populácii na poli prevencie.


Kampaň

Headline tohtoročnej kampane „Narcis opäť spojí všetkých, ktorí sa rozhodnú pomôcť“

vyjadruje spolupatričnosť a jednotu v boji proti tejto zákernej chorobe v mestách a obciach na Slovensku. Význam a myšlienku headlinu dopĺňa mapa Slovenska spolu so 78 narcismi zastupujúcimi okresné mestá na Slovensku.
Narcis bude spájať mestá a obce a šíriť tak svoje posolstvo spolupatričnosti a jednoty prostredníctvom TV, RO spotov a iných foriem medializácie na celom Slovensku.


Dobrovoľníci a identifikátory

Do Dňa narcisov sa v tomto roku zapojí 628 spoluorganizátorov z radov materských, základných a stredných škôl, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, zdravotnícke inštitúcie, rôzne záujmové kluby, združenia a organizácie, kluby a pobočky Ligy proti rakovine a ďalšie právnické osoby.

15 622 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude označených identifikátormi v podobe umelého kvetu narcisu, ukončeného žetónom do nákupného vozíka s logom a názvom Liga proti rakovine, so slovným označením Deň narcisov 2010 a číslom dobrovoľníka. Každý dobrovoľník je povinný dané označenie používať. Druhým identifikačným znakom je papierová pokladnička potlačená motívom hlavného vizuálu, logom Ligy proti rakovine a dátumom 16. apríl 2010 Deň narcisov. (Pozor: pokladnička je inej farby ako bola minulý rok).


Možnosti podpory

Deň narcisov môžete podporiť akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom:

• na účet zbierky č. 2629740400/1100,

• do pokladničiek v deň zbierky – 16. apríla 2010,

• zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 1 EUR na číslo 848 v termíne od 6. do 20. apríla 2010 v sieti všetkých mobilných operátorov.Konkrétne formy pomoci

Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti, ku ktorým patria: Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach, Linka pomoci na t.č. 02/52 96 51 48, ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach, rekondičné pobyty pre dospelých onkologických pacientov, tábory pre detských onkologických pacientov, edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mladej generácie v oblasti prevencie vo forme projektu Onkologická výchova. Nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc prostredníctvom financií venovaných na prístrojové vybavenie, podpora klinických a výskumných projektov.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým za doterajšiu morálnu i finančnú podporu. Morálna podpora nám dáva energiu robiť veci lepšie a užitočnejšie, finančná podpora umožňuje realizovať množstvo programov nielen pre onkologických pacientov. Dôveru verejnosti si nesmierne vážime a kedykoľvek vieme preukázať, na čo a ako Vaše financie používame. Veríme, že v duchu spolupatričnosti a jednoty, ktorú vyjadruje narcis získame Vašu opätovnú podporu aj v tomto, už 14. ročníku Dňa narcisov.

O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas Dňa narcisov sa môžete informovať počas celého roka na webovej stránke www.lpr.sk, informácie podáme prostredníctvom inzercie i letáčikov. ĎAKUJEME!

Štítky :

Najvyšší výnos Dňa narcisov za 28 rokov

Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava priaznivcov, ktorí prispeli spoločne najvyššou čiastkou za celú históriu jej konania. Z výnosu každoročne Liga proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkou pre pacientov a pokračuje tiež vo svojich aktivitách prevencie pred rakovinou.