lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Avastin napĺňa mimoriadne očakávania onkológov Pred piatimi rokmi sa otvoril horizont nádeje na skvalitnenie či predĺženie života tisíckam onkologických pacientov. ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

Pred piatimi rokmi sa otvoril horizont nádeje na skvalitnenie či predĺženie života tisíckam onkologických pacientov. Európska komisia na základe výsledkov početných klinických štúdií vydala povolenie na uvedenie lieku Avastin na trh platné v celej Európskej únii. S veľkým optimizmom ho uvítali aj slovenskí onkológovia.

„V minulosti sme mali k dispozícii len klasické lieky – cytostatiká bez selektívneho účinku s rôznou toxicitou. Samozrejme, spolu s vtedajšími postupmi pri liečbe sme napriek snahe a erudovanosti našich onkológov nedokázali ovplyvniť kvalitu života pacientov. Liek Avastin s účinnou monoklonálnou protilátkou (typ bielkoviny) bevacizumab však úplne zmenil možnosti liečby rakoviny. Onkologickým pacientom priniesol novú nádej a dáva im šancu na dlhší a lepší život,“ uviedol prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc., z Národného onkologického ústavu v Bratislave (NOÚ).


Spomalenie rastu nádoru jeho vyhladovaním


Bevacizumab nepôsobí priamo na nádor, ale ovplyvňuje proces zodpovedný za jeho rast a šírenie. Bol vyvinutý tak, aby v tele rozpoznal špecifickú štruktúru, tzv. antigén, naviazal sa na vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF) a zastavil jeho účinok. „Unikátnosť tohto lieku spočíva v tom, že kontroluje angiogenézu – tvorbu nádorových ciev – a rast nádorov. VEGF je proteín, ktorý cirkuluje v krvi a spôsobuje rast krvných ciev zásobujúcich nádor, preto bolo potrebné zastaviť ho. Tým, že rakovinové bunky nedostanú výživu, trpia nedostatkom kyslíka a živín. Zamedzí sa tak rastu a šíreniu ciev, čo vedie k spomaleniu rastu nádorov. Liečba eliminuje nádor zvonku. Veľkým prínosom je, že nepoškodzuje všetky tkanivá či cievy, ale len nádorové,“ vysvetlil mechanizmus účinku lieku I. Koza. Dodal, že liek sa používa popri klasickej onkologickej terapii a využíva sa pri liečbe viacerých druhov rakoviny. Nie je toxický, nemá významné nežiaduce účinky, ale zvyšuje účinnosť terapie. Na Slovensku sa ním zatiaľ môžu liečiť 4 typy rakoviny – metastatický kolorektálny karcinóm, metastatický karcinóm prsníka, pokročilý nemalobunkový karcinóm pľúc a metastatický karcinóm obličky, a to v rôznom štádiu ochorenia vrátane pokročilého.


Bevacizumab na Slovensku


Účinky liečby na najčastejšie typy rakoviny na Slovensku – karcinóm prsníka, karcinóm pľúc a karcinóm hrubého čreva a konečníka – potvrdili aj slovenskí onkológovia. Liek používajú od roku 2005. „Bevacizumab je zásadným prínosom k doterajšej liečbe rakoviny prsníka, predstavuje výrazný pokrok v liečbe pri akceptovateľnej toxicite liečby. Signifikantne zyšuje odpovede na liečbu, prežívanie bez progresie ochorenia,“ potvrdil MUDr. Jozef Šufliarsky z NOÚ v Bratislave. Obdobne sa vyjadril aj MUDr. Tomáš Šálek z NOÚ V Bratislave, ktorý má skúsenosti s liečbou rakoviny hrubého čreva a konečníka. Benefity lieku pri liečbe rakoviny pľúc ocenil tiež doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., zo Špecializovanej nemocnice sv. Svorada v Nitre. Odborníci súčasne potvrdili, že najdôležitejšie je stanoviť štádium, v ktorom sa ochorenie nachádza a podľa toho voliť spôsob liečby. Narastajúci počet ochorení, napriek dostupnosti vysoko účinného lieku, však núti k potrebe zvýšiť pozornosť a urobiť maximum k predídeniu ochorenia.
Ak chcete vedieť viac


Je nesporné, že ide o prevratný liek, ktorý predlžuje celkové prežívanie a čas bez progresie ochorenia. Zmenil pohľad na liečbu rakoviny, jej možnosti a výsledky. Samozrejme, patrí výlučne do kompetencie onkológov, či a kedy ho nasadia. Pri tak závažnom ochorení, ako je rakovina, je predsa len vhodné orientovať sa podľa rád odborníkov, než získavať informácie v laických anonymných diskusných fórach. Všetky potrebné informácie o ochoreniach, pri ktorých bevacizumab pomáha zachraňovať životy, nájdete na web stránke www.tvojanovanadej.sk. K dispozícii sú aj infolinky 0800 500 100 (pre informácie o karcinóme hrubého čreva a konečníka), 0800 800 701 (pre karcinóm prsníka) a 0800 800 702 (pre karcinóm pľúc). Liek nie je voľnopredajný!


Úspech potencuje ďalšie bádanie


Piate narodeniny lieku Avastin nekončia oslavou, naďalej sa pokračuje v skúmaní jeho ďalšieho potenciálu. Od uvedenia lieku na trh sa uskutočnilo asi 1000 klinických štúdií. V súčasnosti prebieha až 450 ďalších. Účinnosť lieku sa skúma pri 30 rôznych typoch rakoviny. V štúdii je celosvetovo zapojených viac ako 40 tisíc pacientov. Odborné kapacity doposiaľ hodnotia účinnosť lieku ako fantastický a predpovedajú mu ďalšie úspechy, keďže sú presvedčení o možných zatiaľ neprebádaných benefitoch. Nádejnou sa javí napr. liečba nádorov vaječníkov či non-Hodkinoveho lymfómu a ďalších, ak sa potvrdia prínosy pre pacientov.
Viola Tóthová

Štítky :

Hmyz nepredstavuje riziko len pre alergikov - Alergénová imunoterapia

Pobyt v prírode býva pre alergikov častokrát náročný a nepríjemný, obzvlášť počas letných mesiacov. Pre ľudí, ktorí sú alergickí na bodnutie včelou, osou či iným hmyzom však nejde len o osobný diskomfort – takéto bodnutie môže u nich vyvolať až život ohrozujúcu reakciu. Odborníci a pacienti pri príležitosti Svetového dňa alergií upozorňujú, že v takýchto prípadoch je okrem prvej pomoci kľúčová aj účinná liečba – alergénová imunoterapia.