lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Červené krvinky na Maximum od Dr.Buzgi – RED BLOOD CELLS BOOSTER Prelomový preparát pre Vaše zdravie vyrobený z červenej repy

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Streda, 07.03.2018 categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Je všeobecne známe, že červená repa (cvikla) je nielen obľúbená kulinárska prísada, ale aj prírodný liek. Okrem toho si treba  povšimnúť aj  schopnosť cvikle podporovať krvotvorbu a zlepšovať funkciu čriev.

Vedecké štúdie potvrdili uvádzaný antioxidačný a protizápalový účinok cviklovej šťavy, jej schopnosť znižovať riziko rakoviny hrubého čreva. Pred niekoľkými rokmi opísali britskí vedci schopnosť veľkých dávok cviklovej šťavy (do 500 ml denne) znižovať krvný tlak, navyše tento účinok pretrvával ešte 24 hodín po vypití šťavy. Potom britskí kolegovia informovali, že 250-300 ml cviklovej šťavy zlepšilo výdrž u profesionálnych cyklistov o 16 %. Opisované účinky cviklovej šťavy súvisia s jej vazodilatačným účinkom, založenom na jave, opísanom laureátmi Nobelovej ceny. Pripisuje sa oxidu dusnatému, vytváranému z dusičnanov, ktorý spôsobuje rýchle rozťahovanie krvných ciev (ide o princíp fungovania Viagry). Cvikla je zelenina bohatá na dusičnany. Je treba si všimnúť, že po vyššie zmienenom zverejnení údajov o cvikle sa vo vedeckej literatúre významne obmedzil negatívny postoj k potravinovým dusičnanom. Pri publikovaní dochádza k zvýšenému záujmu o tému dusičnanov a športu.

Pre posúdenie schopnosti zeleninových štiav stimulovať vstrebávanie železa sme vykonali štúdie s využitím kurčiat, tak in vitro (s použitím preparátu tenkého čreva),ako aj in vivo(na živých vtákoch). Skúmali sme 13 druhov červenej repy; jeden z nich sa pre ciele projektu ukázal ako zvlášť sľubný.

Bolo zistené, že schopnosť cviklovej šťavy zvyšovať vstrebávanie železa je oveľa vyššia než u iných druhov zeleniny. Tento účinok však nesúvisí s vysokou koncentráciou železa v šťave, ale s prítomnosťou nejakého média a nízkomolekulárnych zložiek, urýchľujúcich prenos iónu železa z čriev do krvi. Vysokomolekulárne zložky šťavy tento proces spomaľujú. Rozhodli sme sa preto rozdeliť cviklovú šťavu na frakcie na základe molekulárnej hmotnosti jeho zložiek, aby sme oddelili požadované médium a nízkomolekulárnu zložku. Použili sme technológiu ultrafiltrácie cez polopriepustné membrány. Ako prví na svete sme frakčne destilovali zeleninovú šťavu na základe molekulovej hmotnosti pre zlepšenie funkčných vlastností nejakého výživového produktu.

Produkt RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)je frakčne destilovaná šťava istej jedinečnej odrody cvikle, obohatená o železo (10 mg na 50 ml), obsahujúca pre zvýšenie absorpcie železa v črevách kyselinu askorbovú a kyselinu citrónovú a konzervanty. Chuť a vôňa produktu RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) nie sú také konkrétne ako u bežnej šťavy. Vysokomolekulárne zložky z nej boli odstránené.

Vďaka nezvyklej technológii sa nám v produkte podarilo uchovať antioxidačné vlastnosti cvikle: celkový obsah fenolovej zložky v produkte RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)je 118-145 mg/100 EGA = ekvivalentu kyseliny galovej, aktivita proti radikálom 36,7-46,3 %. Antioxidačné vlastnosti produktu RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)rozhodujú o jeho schopnosti podnecovať hojivé procesy v tele, ktoré boli jasne pozorované u potkanov s experimentálnou polytraumou (akútna strata krvi, zlomeniny kostí, zápal pobrušnice). Dokázali sme schopnosť produktu (na rozdiel od bežnej šťavy) stimulovať u potkanov transformáciu kmeňových buniek kostnej drene na bunky kostného tkaniva (osteoblasty), napomáhajúce hojeniu kostných zlomenín. Spolu so stimuláciou vytvárania kostného tkaniva bránil produkt RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) premene kmeňových buniek na tukové bunky, čo môže byť dôležité pri prevencii tukovej degenerácie kostnej drene, často pozorovanej u žien stredného veku.

Čo sa týka vplyvu produktu RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)na metabolizmus tukov, mali by sme spomenúť jeho schopnosť znižovať celkovú hladinu cholesterolu v krvi, optimalizovať vzťahy jeho zložiek (u človeka sa tento efekt prejaví do jedného mesiaca) a znižovať hladinu triglyceridov. Pokusy na potkanoch s experimentálnou obezitou preukázali, že výrobok tlmí apetít, významne znižuje hmotnosť tukového tkaniva v brušnej dutine, najmä u samcov. V prípade chronickej zápchy má produkt RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)výraznú schopnosť stimulovať peristaltiku čriev. Za obdobie 2 rokov bola hnačka pozorovaná len u dvoch užívateľov.

Pokusy na potkanoch a kurčatách preukázali schopnosť produktu stimulovať v črevách vstrebávanie železa: v tomto ohľade prekonáva RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) bežnú cviklovú šťavu 33-násobne. Bola určená súvislosť dávky produktu s mierou vstrebávania železa (táto súvislosť nie je typická pre bežnú cviklovú šťavu). Schopnosť produktu RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) stimulovať krvotvorbu pri experimentálnej anémii spôsobenej nedostatkom železa, ako aj v prípade akútnej straty krvi významne prekonáva bežnú cviklovú šťavu. Podľa údajov z literatúry sa u niektorých športovcov často pozoruje vznik krvných zmien, preto bol vytvorený pojem „športová anémia“. RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) je teda pre športovcov veľmi sľubným produktom.

Naše klinické pozorovania (81 osôb) vykonané na pacientoch s anémiou z nedostatku železa preukázali, že 50 ml produktu, užívaného denne po dobu 2 mesiacov zvýšilo množstvo krvného hemoglobínu o 10-15 %, viedlo k zníženiu krvného tlaku u pacientov s hypertenziou, zlepšilo pohyb čriev u pacientov so sklonom k zápche.

Schopnosť prípravku RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) ovplyvňovať rýchlosť prietoku krvi saskúmala na Univerzitnej pôde. Účinok jednej dávky produktu (50 ml) na rýchlosť prietoku krvi v pokožke chrbta ruky 2 hodiny po požití RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) sa skúmal u 27 dobrovoľníkov vo veku 27-55 rokov. Použitá na to bola laserová dopplerografia. Bolo zistené priemerné zvýšenie rýchlosti krvného toku o 22 % u 70 % dobrovoľníkov. Táto skutočnosť vysvetľovala zvýšenú pracovnú schopnosť užívateľov produktu v nasledujúci deň. Optimálna doba užívania produktu je 4 až 6 týždňov a mala by sa opakovať 3 – 4 krát za rok. Optimalizácia obehu krvi vedie k celkovému zlepšeniu zdravia a pohody. Vo všeobecnosti je možné poznamenať, že subjektívny pozitívny účinok na pracovnú schopnosť a fyzické aktivity je obzvlášť silný u starších ľudí, okrem toho je účinok často pozorovaný aj v nasledujúci deň po požití prvej dávky produktu.

Zvláštny experiment na skúmanie účinku 0,25 ml produktuRedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) denne bol vykonaný na trénujúcich potkaních samčekoch. Zvieratá trénovali v motorom poháňanom kolese, ktorého rýchlosť sa v priebehu jedného mesiaca postupne zvyšovala. Raz do týždňa sa  testovala vytrvalosť potkanov na pretekárskej dráhe.

Stanovovali sa biochemické krvné parametre potkanov, odoberalo sa im a vážilo tukové tkanivo z brušnej dutiny a po ukončení experimentu bola stanovená svalová hmota lýtkového svalu. V súčasnosti vykonávame histomorfologické svalové vyšetrenie.

Je zistené, že aplikácia prípravku RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) v čase fyzického tréningu po dobu jedného mesiaca viedla u potkanov k nárastu svalovej hmoty lýtkového svalu o 52 % a k zníženiu objemovej hmotnosti tukového tkaniva v brušnej dutine. Štatisticky významný nárast fyzickej sily končatín bol 19,2 % a bol pozorovaný trojnásobný nárast fyzickej vytrvalosti.

Sme presvedčení, že pokles krvného kreatinínu a hladiny moču potvrdzujú u potkanov, ktoré prijímali produkt, lepšiu adaptáciu na záťaž a spomalenie procesu katabolizmu. Ako je všeobecne známe, čím menej je telo prispôsobené svalovej aktivite, tým vyššia je hladina vytváraného moču.

Pokles hladiny glukózy spôsobený prípravkomRedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)odráža jeho zvýšenú spotrebu rastúcimi svalovými tkanivami. RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) zabezpečuje svalom dostatočné množstvo kyslíka pre aeróbnej vytváranie energie. Potvrdzuje to skutočnosť, že akumulácia kyseliny mliečnej u potkanov, prijímajúcich produkt RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)nebola taká aktívna, ako v kontrolnej skupine (ktorá produkt nedostávala). Táto skutočnosť môže vysvetľovať zvýšenú výdrž u potkanov, ktoré produkt RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)dostávali.

A tak k nárastu svalovej sily a vytrvalosti, vyvolanému produktom RedBloodCellsBooster, dochádza vďaka vazodilatačnému účinku, umožňujúcemu intenzívnejší prívod krvi do svalov a vďaka zvýšenej schopnosti krvi za použitia hemoglobínu viazať a transportovať kyslík. Prispôsobenie svalovo kostrového systému veľkému zaťaženiu je vďaka prípravku RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)  zabezpečené antioxidačnými účinkami produktu, optimalizáciou metabolizmu lipidov a iným faktormi.

Výsledky experimentálnej štúdie účinkov produktu RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) boli potvrdené pozorovaniami športovcov. Kajakári prijímali 50 ml prípravku RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)dvakrát denne po dobu 19 dní. Fyziologické parametre meral lekár tímu na začiatku a na konci podávania produktu. Tento zvýšil schopnosť športovcov pádlovať určenou rýchlosťou (14,5 km/h) zo 150 na 210 sekúnd. Navyše vzrástlo okysličenie tkaniva o 5-11 %, krvný tlak zostával počas záťaže takmer stabilný (od 140/80 pred podávaním do 120/80 mm Hg). Hladina kyseliny mliečnej v krvi počas testu klesla po podávaní RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) o 11 %. Športovci, užívajúci prípravok RedBloodCellsBooster, pozorovali zlepšený spánok a všeobecnú pohodu.

Dané údaje o biologických účinkoch prípravku RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum) umožňujú dospieť k záveru, že tento výrobok sa môže využiť k zlepšeniu kvality života starších ľudí a k optimalizácii stravovania športovcov počas tréningov a súťaží. Účinnosť produktu je vyššia u žien než u mužov. RedBloodCellsBooster  (Červené krvinky na Maximum)sa dá využiť na urýchlenie rehabilitácie zranených športovcov, obetí hromadných prírodných katastrof a vojenských operácií. Cvikla (Beta vulgaris L.) nie je zaradená na zoznam zakázaných rastlín antidopingového výboru.

Spoločnosť Dr. Buzgi s.r.o

Ak sa chcete dočítať viac alebo si tento prelomový preparát zakúpiť,  navštívte portál spoločnosti Dr.Buzgi TU.

Štítky :

Neviete na čom ste? Pomôžeme vám zorientovať sa

Prinášame vám prehľad stupňov inkontinencie podľa rozsahu úniku moču. Nájsť kategóriu, s ktorou sa podľa opisu najlepšie stotožňujete, vám pomôže lepšie sa zorientovať vo výbere pomôcok a zabezpečiť si tak komfortný a ničím nerušený každodenný život.