lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Európska lieková agentúra potvrdila účinnosť a bezpečnosť pandemických vakcín Európska lieková agentúra (EMEA) dňa 20.11.2009 vydala tlačovú správu, v ktorej informuje o prehodnotení nových ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

Európska lieková agentúra (EMEA) dňa 20.11.2009 vydala tlačovú správu, v ktorej informuje o prehodnotení nových údajov o pandemických vakcínach Celvapan, Focetria a Pandemrix, ktoré sú registrované centralizovanou registráciou v Európskej únii. Znovu potvrdila, že tieto vakcíny majú pozitívny pomer medzi prínosom a rizikom pri súčasnej pandémii chrípky.

Pre vakcíny Focetriu a Pandemrix EMEA potvrdila vhodnosť podávania spolu so sezónnou vakcínou bez adjuvansu, ale vakcíny sa musia podať na odlišné miesta. Tieto dve vakcíny sa môžu podať aj v jednej dávke niektorých skupinám pacientom: Focetria od 9 do 60 rokov života, Pandemrix od 10 rokov života až do staroby. Pre niektoré skupiny, ako sú mladšie deti, zostáva stále odporúčanie na podanie dvoch dávok, aby sa zabezpečila dostatočná odpoveď imunitného systému na vakcínu. Prehodnotenie údajov o dávkovaní Celvapanu ešte nebolo ukončené.

Bezpečnostný profil pandemických vakcín je priebežne monitorovaný EMEA a národnými liekovými agentúrami. Doteraz dostalo pandemické vakcíny v EÚ asi 5 miliónov ľudí. Hlásené vedľajšie účinky boli väčšinou mierne, ako horúčka, nevoľnosť, bolesť hlavy, alergické reakcie a reakcie v mieste injekcie, čím sa potvrdzuje očakávaný bezpečnostný profil týchto troch vakcín. Boli hlásené aj jednotlivé prípady Guillainovho-Barého syndrómu a úmrtí plodu, ktoré sa podrobne prešetrujú. Zatiaľ nebola potvrdená príčinná súvislosť medzi očkovaním a týmito prípadmi.

Tlačová správa je dostupná na stránke:
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/74870709en.pdf

Bratislava, 24.11.2009

ZDROJ: SUKL.sk

Štítky :

Najvyšší výnos Dňa narcisov za 28 rokov

Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava priaznivcov, ktorí prispeli spoločne najvyššou čiastkou za celú históriu jej konania. Z výnosu každoročne Liga proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkou pre pacientov a pokračuje tiež vo svojich aktivitách prevencie pred rakovinou.