lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Grant AVKV pomôže znížiť podvýživu na Slovensku Podvýživa nie je v súčasnosti problém, ktorý sa týka len sociálne slabších, či starých ľudí, ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

Podvýživa nie je v súčasnosti problém, ktorý sa týka len sociálne slabších, či starých ľudí, ale vo veľkej miere sa vyskytuje aj v nemocniciach. V Európe trpí podvýživou až 30% pacientov prijatých do nemocničnej starostlivosti. Výnimkou nie sú ani slovenské nemocnice. Vzhľadom na závažnosť tohto faktu vyhlásila Asociácia výrobcov klinickej výživy na rok 2011 grant vo výške 18.000 Eur pre subjekty, ktoré sa podujmú túto štatistiku na Slovensku zlepšiť.


Podvýživa je závažný problém, ktorý postihuje až 30 miliónov Európanov. Do nemocníc prichádza vysoké percento pacientov s podvýživou, pričom počas nasledujúcej hospitalizácie dochádza k nárastu podvyživených pacientov až o 10%, z toho 3 – 5% sa dostáva do kritického, život ohrozujúceho stavu. Potreba riešenia tejto často alarmujúcej situácie vyplynula aj zo záverov marcového stretnutia odborníkov a médií v Bratislave, na ktorom viacerí zástupcovia slovenských nemocníc potvrdili na Slovensku podobnú, v niektorých prípadoch doslova alarmujúcu situáciu.


Podvýžive sa však i napriek tomu nevenuje dostatočná pozornosť, čím dochádza k znehodnoteniu účinnosti liečby, predĺženiu hospitalizácie a vo veľkej miere aj k ohrozeniu života pacienta. Účelom grantu AVKV je finančne podporovať konkrétne aktivity zamerané na preukázateľné zníženie podvýživy u hospitalizovaných pacientov v SR s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť liečby, skrátiť dobu hospitalizácie a obmedziť výskyt zdravotných komplikácií spojených s podvýživou.


Žiadateľmi o grant môžu byť všetky právnické a fyzické osoby so sídlom, bydliskom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorí doručia žiadosť spĺňajúcu všetky potrebné náležitosti najneskôr do 30.7.2011. Grantová komisia zriadená pre grant AVKV následne vyhodnotí doručené žiadosti na základe troch kritérií. Víťazný projekt bude musieť preukázateľne prispieť k zníženiu podvýživy u hospitalizovaných pacientov, pričom pôjde aj o dlhodobo udržateľnú zmenu. Ďalším rozhodujúcim kritériom bude efektivita daného riešenia a nákladovosť projektu v prepočte na jedného pacienta a v neposlednom rade bude potrebné preukázať životaschopnosť predloženého projektu. O víťazovi rozhodne grantová komisia 31.9.2011, pričom finančné prostriedky pridelí prvému žiadateľovi v poradí, prvým dvom, prvým trom, prípadne podľa vlastného uváženia.


Viac informácií o možnostiach získania grantu nájdete na www.avkv.sk.

Štítky :

NCZI: SR pripravila národnú pracovnú verziu 11. revízie klasifikácie chorôb

Bratislava 12. júla (TASR) - Slovensko v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pripravilo národnú ...