lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Inovácia v liečbe choroby, o ktorej muži nehovoria Cieľom liečby je zmenšenie alebo odstránenie príznakov, ktoré majú často vážny dopad nielen na mužskú ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Utorok, 12.12.2017 categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Peyronieho choroba (induratio penis plastica) je lokalizované ochorenie spojiva, charakterizované zmenami v zložení kolagénu v tunica albuginea. Tieto zmeny spôsobujú abnormálnu tvorbu jaziev známu ako Peyronieho plak, čo je hmatateľný, tuhý väzivový uzol na penise.

Odhaduje sa, že touto chorobou trpí cca 5 % mužov stredného a vyššieho veku.

Príčina Peyronieho choroby nie je doteraz úplne objasnená. Najrozšírenejšou hypotézou je kombinácia genetickej predispozície a opakovanej mikrotraumy, ktorá v prítomnosti rizikového faktora môže viesť k chronickému zápalovému procesu s následným formovaním plaku. Za možné rizikové faktory sa považujú:

-     genetické: HLA-DQ5, pozitívna rodinná anamnéza

-     trauma: pri pohlavnom styku, po invazívnej procedúre na penise, uretritída, prostatektómia,

-      injekčná terapia pre erektilnú dysfunciu

-     cievne: diabetes, hyperlipidémia, hypertenzia, fajčenie

-     iné: nízka hladina testosterónu

Ochorenie spravidla začína úvodnou akútnou fázou trvajúcou niekoľko mesiacov, ktorá sa vyznačuje bolestivosťou pri erekcii aj mimo nej. Postupne dochádza k vzniku plaku/ov na penise, ktoré ho časom deformujú.

Následne choroba prechádza do stabilnej, zvyčajne nebolestivej, chronickej fázy so stabilizovanými deformitami penisu. Plak postupne tvrdne a nezriedka sa doňho ukladajú kalcifikáty. Často bývajú prítomné poruchy erekcie až nemožnosť vykonať pohlavný styk pre výrazne ohnutý penis, čo má vážny dopad na psychiku a partnerské vzťahy.

Cieľom liečby je zmenšenie alebo odstránenie obmedzujúcich príznakov, hlavne ohnutia penisu a bolestivosti.

V liečbe ľahších foriem sa pristupuje k aplikácií perorálnej a topickej liečby (vitamín E, pentoxifylín, L-arginín, Potaba, tamoxifen, kolchicín), použitiu USG rázových vĺn, intralezionálnej aplikácii látok ovplyvňujúcich zápal (kortikosteroidy, verapamil, interferón).

V prípade ťažkých foriem s výraznými deformitami penisu je zvyčajne potrebná chirurgická liečba, ktorá však môže viesť k vzniku závažných komplikácií, ako je skrátenie penisu, zmena citlivosti glans penis, neurovaskulárne poškodenie, infekcia a erektilná dysfunkcia.

Najnovšou možnosťou je injekčná enzýmová terapia. Pri tejto inovatívnej liečbe lekár do postihnutého miesta na penise aplikuje injekčne enzým, ktorý dokáže plak rozrušiť, následným modelovaním penisu (manuálne, trakčnými alebo vákuovými prístrojmi) sa dosiahne jeho narovnanie aj bez potreby toľko obávanej operácie. Prvé slovenské skúsenosti s touto liečbou sú veľmi povzbudivé.

Viac informácií sa dočítate na:
www.peyroniehochoroba.sk

Štítky :

Radíme:S liekmi na chrípku sa treba poradiť s lekárnikom a čítať príbalový leták

Bratislava 24. februára (TASR) – Pri kúpe liekov na chrípku a prechladnutie nie je vhodné rozhodovať sa len na základe reklamy alebo odporúčania známych. Dôležité je riadiť sa pokynmi v príbalovom letáku a radami lekárnika. Upozorňujú na to odborníci z Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) na webovej stránke projektu Lieky s rozumom.