lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


MZ: Diskusia o obnovení protialkoholických izieb bude pokračovať Bratislava 1. apríla (TASR) - Diskusia o obnovení protialkoholických izieb, tzv. záchytiek bude pokračovať. Vyplýva ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Pondelok, 01.04.2024 Zobrazené: 729244x categoryZaujímavosti

Bratislava 1. apríla (TASR) - Diskusia o obnovení protialkoholických izieb, tzv. záchytiek bude pokračovať. Vyplýva to zo stanoviska Ministerstva vnútra (MV) SR a Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Na nevyhnutnom obnovení záchytiek podľa ministerstva vnútra trvá štátna aj mestská polícia. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že aj dnes existuje funkčný mechanizmus pre poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre osoby pod vplyvom alkoholu.
O problematike vo februári rokovala Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. "Pretože ide o tému, ktorá si vyžaduje komplexné riešenie, budú o jej riešení ešte rokovať štátni tajomníci rezortov vnútra a zdravotníctva," uviedol pre TASR komunikačný odbor MZ SR.
O téme sa diskutovalo aj v októbri 2023 so zástupcami rezortu zdravotníctva, Prezídia Policajného zboru, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií a odboru prevencie kriminality MV SR. Polícia pritom podľa rezortu vnútra poukázala na nevyhnutnú potrebu obnovenia záchytiek.
"Prezident združenia mestských a obecných polícií uviedol, že trvá na zachovaní protialkoholických izieb, a že je potrebné rozbehnúť ich činnosť. Taktiež navrhol pilotný projekt činnosti protialkoholickej izby," načrtol rezort. Zástupcovia MZ SR navrhli podľa MV SR zrušenie právnej úpravy, týkajúcej sa záchytných izieb a presunutie tejto zodpovednosti na iný subjekt.
Predstavitelia odboru prevencie kriminality si vlani pozerali aj fungujúce protialkoholické izby v Ostrave.
Podľa MV SR vzniklo odporúčanie zrealizovať pilotný projekt prevádzkovania protialkoholickej izby vo vybranom meste, návrh presunúť kompetenciu zriaďovania záchytiek na vyšší územný celok alebo iný obdobný regionálny subjekt, upraviť platby klientov vzhľadom na súčasné náklady a zjednodušiť spôsob a štandardizovať spôsob zriaďovania.
Rezort zdravotníctva tvrdí, že existuje funkčný mechanizmus poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu a páchajú protispoločenskú činnosť. Ak zdravotnú starostlivosť nepotrebujú, polícia ich môže umiestniť do určených priestorov. "Rovnako je starostlivosť poskytovaná aj osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu a nepáchajú protispoločenskú činnosť, ale sa nachádzajú na verejnom priestranstve a v dôsledku požitia alkoholu môže prísť k náhlej zmene ich zdravotného stavu, ktorý bezprostredne ohrozuje ich život alebo niektorú z ich základných životných funkcií a bolo by potrebné rýchle poskytnutie zdravotnej starostlivosti," pripomenulo MZ SR. Mestská polícia alebo iné osoby k nim môžu privolať rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá posúdi zdravotný stav dotknutých osôb a vyhodnotí ďalší postup.
Úloha vypracovať návrh mechanizmu na obnovu činnosti protialkoholických izieb vyplynula zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR do roku 2028, ktorú schválila vláda.

Štítky :

Sivý zákal predstavuje vysoké riziko pre zdravie a integritu seniorov. Riešenie je pritom veľmi jednoduché.

Naši predkovia kvôli katarakte, ako sa sivý zákal nazýva odborne, prichádzali o zrak. Dnes je situácia diametrálne odlišná. Kvalita života sa zlepšuje, medicína napreduje míľovými krokmi. Už v priebehu 15 minút vám môže byť prinavrátená nevídaná kvalita videnia. A to doslova.