lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Medzinárodný list 292 onkologických organizácií ECPC_Joint Letter on Covid -19 and Cancer Pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať, alebo dokonca úspešne znižovať. ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Pondelok, 19.04.2021 Zobrazené: 1342717x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Predstavitelia vlád krajín sveta,


vážené dámy a páni,
pandémia COVID-19 otriasla našim svetom a zdravotnými systémami a mala zásadný dopad na ľudí s inými chorobami, najmä na osudy ľudí s rakovinou. Uvedomujeme si, že tento dopad siaha omnoho ďalej než len na onkologické skríningy a onkologickú starostlivosť.  My, organizácie pôsobiace v onkológii chceme nastoliť problémy, ktoré sme v našej oblasti monitorovali.


·       - Pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať, alebo dokonca úspešne znižovať. Pacienti sa aktívnejšie podieľali na primárnej a sekundárnej prevencii a starostlivosti o seba, zatiaľ čo onkologické služby aj liečebné postupy sa zlepšovali.1,2 


·       - Pandémia COVID-19 ťažko zasiahla a globálne narušila služby detekcie – odhaľovania  a starostlivosti o onkologicky chorých. 3.  


·     - V roku 2020 došlo k približne 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny, teda až 40 % ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas .4. 


·       - Nedávna štúdia publikovaná v časopise BMJ preukázala, že oneskorenie liečby môže mať škodlivý účinok. 5


Uvedomujeme si, že systémy zdravotnej starostlivosti sú pod bezprecedentným tlakom v dôsledku pandémie COVID-19 a že globálna kríza sa ešte neskončila, ale údaje nám ukazujú, že je potrebné prijať opatrenia a aktívne sa venovať otázkam onkologickej starostlivosti, ak máme pokračovať v zlepšovaní výsledkov. My, organizácie zamerané na onkológiu sme pripravené podporiť vlády v snahe globálne pomôcť pacientom trpiacim rakovinou. 


Na zlepšenie situácie onkologických pacientov a ohrozených rakovinou by vlády mali bezodkladne:


1) Zaistiť  pacientom bezpečný prístup k onkologickej diagnostike a liečbe.


Systémy zdravotníctva by mali navrhovať cesty bezpečné z hľadiska COVID, aby mohli služby pacientom s rakovinou zostať otvorené a pokiaľ je to možné, zabezpečiť  im alternatívy iných možností liečby, napríklad domáca chemoterapia -  na pomoc ochrane pacientov pred infikovaním. Zdravotnícke orgány by mali oznámiť kroky, ktoré podnikli na zmiernenie obáv pacientov z COVID-19 a ich stavu, vrátane zavedenia vhodných bezpečných opatrení na riešenie komplikácií spojených s rakovinou, napríklad trombózy, kardiovaskulárnych komplikácií,  dopadov na duševné zdravie, bolesti, podvýživa a ďalšie.1


Skríningy - takisto je potrebné obnoviť  programy a iné prostriedky na včasnú diagnostiku rakoviny a podporovať ich, ako aj úsilie o zvýšenie povedomia o týchto programoch.


2) Identifikovať vplyv pandémie na onkologickú starostlivosť a navrhovať  služby na ich zmiernenie


To znamená zhromažďovanie a analýza údajov o pacientoch, ktorí neboli diagnostikovaní v roku 2020, modelovanie pravdepodobného dodatočného dopytu po službách v dôsledku zmeškaných diagnostík a kontrol. Okrem toho to znamená investovanie do pracovnej sily a fyzických kapacít na splnenie tejto potreby -vzhľadom na pravdepodobný nárast počtu pacientov diagnostikovaných v neskorom štádiu. Vyhlasovateľ tejto výzvy má dostupné údaje príslušné dokumentácie a je pripravený poskytnúť ich.


3) Poskytovať včas a bezpečne služby onkologickej starostlivosti


Pri prijímaní opatrení na obnovu a zlepšenie služieb v oblasti onkológie musia byť v centre pozornosti pacienti. To znamená úsilie o zvýšenie multidisciplinárnej starostlivosti, o liečbu rakoviny a príbuzných symptómov (napr. popísané vyššie). Je potrebné urýchliť včasnú diagnostiku rakoviny a prijať inovácie v liečbe rakoviny. Liečba  musí prebiehať takým tempom a rozsahom, aby sa prekonali deficity dostupného pokroku a skúseností z roku 2020.


Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby nedošlo k narušeniu služieb v oblasti onkologickej starostlivosti akýmikoľvek budúcimi úspornými opatreniami, uznávajúc, že ??výdavky na rakovinu boli desaťročia stabilné.7


Sme pripravení s Vami spolupracovať na pozdvihnutí onkologickej starostlivosti o trpiacich rakovinou  a ponúkame  našej zdroje a odborné znalosti.


Dnes chceme, aby všetky vlády priniesli zmenu tým, že povedia:


„Sme odhodlaní a budeme investovať do onkologickej  prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.“


My, signatári tohto listu, vyjadrujeme záujem spolupracovať s vládami na zlepšovaní


situácie pacientov trpiacich rakovinou.ZDROJ: www.nierakovine.sk

Štítky :

NA SLOVENSKU MÁME MÁLO OPATROVATEĽOV ICH PRÁCU SI NEVÁŽIME

Profesia „opatrovateľ“ nie je na Slovensku dostatočne docenená. Aj napriek tomu, že ide o mimoriadne náročnú prácu, spoločnosť stále nevie dostatočne oceniť jej hodnotu. Zhodli sa odborníci v diskusii pri príležitosti Svetového dňa ošetrovateľstva, ktorý si pripomíname ...