lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Nové možnosti zobrazovania pomocou umelej inteligencie IcoBrain Pracoviská Pro Diagnostic Group začali v spolupráci s renomovanou belgickou spoločnosťou IcoMetrix ako prvé na ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Utorok, 16.03.2021 Zobrazené: 439876x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Pracoviská Pro Diagnostic Group začali v spolupráci s renomovanou belgickou spoločnosťou IcoMetrix ako prvé na Slovensku využívať inovatívny prístup, ktorý vedie k zvýšenej presnosti posudzovania MR vyšetrenia mozgu, k úspore času a v neposlednom rade k zlepšeniu starostlivosti o pacienta. Riešenia icobrain pomáhajú pri zdokonalenej diagnostike a sledovaní pacientov so sklerózou multiplex, demenciou, epilepsiou a s traumatickým mozgovým poškodením. Rádiológovia a neurológovia tak dokážu kvantifikovať a ďalej sledovať rôzne mozgové abnormality na MR vyšetreniach pacientov pomocou umelej inteligencie.


Softvér IcoBrain je využívaný na automatické označovanie ložísk v mozgu a objemovú kvantifikáciu MR vyšetrení. Vychádzajúc z klinického MR vyšetrenia, IcoBrain poskytuje lekárom ľahko interpretovateľnú správu, vrátane populačných grafov a štatistických údajov, ktoré možno použiť na objektívne sledovanie progresie ochorenia jednotlivých pacientov. IcoBrain dokáže presne porovnať MR vyšetrenia získané v rôznych časoch pomocou patentovanej technológie, čím pomáha rádiológom automatizovať rutinné postupy a identifikovať jemné zmeny a vzorce. Tým umožňuje efektívnejšiu diagnostiku, liečbu a následné kontroly, vďaka čomu dokáže výrazne zlepšiť starostlivosť o pacientov. Služba je ľahko integrovaná do nemocničného informačného systému alebo PACS, čo robí IcoBrain súčasťou bežného pracovného postupu. 


O Spoločnosti


Pro Diagnostic Group, a.s. je vedúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiologických služieb na Slovensku. Prevádzkuje diagnostické centrá s modalitami magnetická rezonancia, CT, USG, RTG či PET/CT. Všetky centrá sú umiestnené vo veľkých nemocniciach či poliklinikách, sú vybavené modernými zobrazovacími technológiami, a aj vďaka skúsenému zdravotníckemu personálu sa nám darí implementovať do praxe najmodernejšie diagnostické metódy, ktoré výrazne zlepšujú kvalitu vyšetrení a komfort pacienta počas vyšetrenia.  Našou hlavnou víziou je neustále zlepšovať a stabilizovať svoju pozíciu vo vzťahu k pacientom, lekárom a zdravotným poisťovniam, a to najmä prostredníctvom udržiavania najkratších čakacích lehôt pre pacienta v každom regióne, kde naša spoločnosť pôsobí. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje 12 diagnostických centier rozmiestnených po celom Slovensku.


KONTAKT: www.magnetickarezonancia.sk


 

Štítky :

Chronické ochorenia

„Aj my, Lekari.sk, sme sa zapojili do kampane publikovanej spoločnosťou Mediaplanet na téma Chronické ochorenia, ktorá vyšla 25.3.2021. Môžete sa v nej dočítať o ochoreniach srdca, osteoporóze, hyperurikémii, diabetickej polyneuropatii či pľúcnej fibróze.