lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Ostane roboticky asistovaná chirurgia v SR sci-fi? Predovšetkým systematizovaná akútna kardiovaskulárna a komplexná onkologická starostlivosť zaraďuje zdravotnú starostlivosť SR medzi najrozvinutejšie systémy ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Predovšetkým systematizovaná akútna kardiovaskulárna a komplexná onkologická starostlivosť zaraďuje zdravotnú starostlivosť SR medzi najrozvinutejšie systémy v Európe. Žiaľ, robotická asistovaná chirurgia, ktorá predstavuje v súčasnosti vrchol v chirurgickej liečbe viacerých závažných ochorení vrátane onkologických a posúva mini invazívnu chirurgiu míľovými krokmi vpred, sa nestala jej integrálnou súčasťou. U nás ostáva v polohe luxusu, snom odborníkov a pacientov o využití modernej chirurgickej liečby prostredníctvom robota da Vinci.


Kým vo svete je v prevádzke 1482 robotov (v Európe 264, USA 1091 a 127 v ostatných kontinentoch), na Slovensku nemáme ani jeden. Zdá sa, že čoskoro ho mať ani nebudeme. Dôvod prozaický: financie. Zohnať 2,5 až 3 milióny eur na jeho zakúpenie sa podujala 1. nadácia srdcovej chirurgie Zachráňme srdce a Spoločnosť robotickej chirurgie. Nejaký čas ešte potrvá, kým slovenskí pacienti budú mať robota da Vinci. Realizovanie projektu jeho získania si žiada podporu aj zo strany vlády...


Napríklad, v Českej republike je už sedem centier robotickej chirurgie s deviatimi prístrojmi. Minimálne invazívnu metódu tamojší pacienti prijímajú a vyžadujú. Prvú operáciu uskutočnili v roku 2005 a doposiaľ úspešne odoperovali takmer 3000 pacientov. „Podľa Nariadenia Európskej únie je možné preplatiť chirurgický výkon „da Vinci“ v zahraničí. Slovenskí pacienti majú možnosť využiť túto minimálne invazívnu metódu aj v Českej republike, pričom zdravotná poisťovňa ju môže českej nemocnici uhradiť. Pacientovi musí operáciu odporučiť podľa určených kritérií jeho odborný lekár na Slovensku. Zdravotnej poisťovni pošle návrh na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ a priloží k nemu aj kalkuláciu nákladov zdravotného zariadenia na zákrok v zahraničí na daný operačný výkon. Nevyhnutnou podmienkou je odporúčanie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR v danom odbore. Na základe týchto dokumentov dáva poisťovňa súhlas s úhradou,“ objasnil prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., hlavný odborník MZ SR pre odbor urológie. „Naposledy sme u nás operovali pacienta zo Slovenskej republiky 7. mája tohto roku. Operácia, pri ktorej sme mu odstránili zhubný nádor prostaty, trvala 100 minút. Už od druhého dňa bol pacient na štandardnom lôžkovom oddelení a  4. deň po operácii bol prepustený do domáceho ošetrenia,“ vysvetlil MUDr. Jaroslav Tvarůžek, primár Centra robotickej chirurgie v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostišti pri Velkom Meziříčí.


Aj keď v ojedinelých prípadoch „robotickým turistom“ poskytnú v zahraničí najmodernejšiu liečbu, ako jediné východisko vidí prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., prednosta 1. chirurgickej kliniky a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v tom, aby sa výkony robili u nás na Slovensku. Podľa jeho názoru by mala byť taká zdravotnícka politika, ktorá zabezpečí, aby roboty boli aspoň na 2-3 pracoviskách. Cenu prístroja oproti jeho benefitom pre pacientov a chirurgov považuje za irelevantnú. Zdôraznil, že k jeho zadováženiu sa treba postaviť jednoznačne, lebo sa vzďaľujeme od sveta.

Robot da Vinci bol pôvodne vyvinutý na základe objednávky Pentagonu pre NASA ? pre amerických vojakov pôsobiacich ďaleko od vlasti, kde v prípade potreby neboli prítomní lekári. Vtedy stačilo pristaviť k operačnému stolu da Vinciho a ten pacienta odoperoval podľa pokynov odborníka zo základne, niekedy vzdialenej aj 1000 kilometrov. Operácia prebiehala na diaľku bez fyzickej prítomnosti chirurga.


Samozrejme, neoperuje robot, ale chirurg, ktorý mu dáva povel. Pri pacientovi je len jeden asistent a inštrumentárka. V prípade nepredvídateľných komplikácií možno automaticky pristúpiť ku klasickému operačnému postupu.


Prvá robotická operácia so systémom da Vinci sa uskutočnila v roku 1998. V súčasnosti má roboticky asistovaná chirurgia plnohodnotné miesto v rôznych chirugických disciplínách - urológia, všeobecná chirurgia, kardiochirurgia, gynekológia, hrudná a cievna chirurgia a pediatria.


Ide o nový odbor medicíny, ktorý spojil vysoko odbornú prácu chirurga s najmodernejšou technológiou a mikromechanikou, trojrozmernou vizualizáciou a počítačovým riadením. Pomocou najdokonalejšieho prostriedku možno urobiť chirurgický zákrok aj v ťažko dostupných miestach či pri obéznych pacientoch. Lekár môže vykonávať aj niekoľkohodinovú operáciu bez fyzickej únavy, trasenia rúk a stresu. Osemmilimetrovým čidlom sa ľahšie a šetrnejšie dostane dovnútra organizmu ako prstami. Pacientovi zákrok spôsobí menšiu traumu a zaťaž pre organizmus v dôsledku potreby nižšej dávky anestetík, menšie straty krvi vďaka vysokej presnosti a  šetrnosti k operovaným tkanivám, menšie jazvy s nižším rizikom infekcie, minimálne pooperačné bolesti, skráti pobyt aj na jednotke intenzívnej starostlivosti, rýchlejšie uzdravenie a skorší návrat do bežného života.


Od roku 2000 sa teda píše celkom nová história chirurgie ovplyvňovaná najmodernejšími technológiami z oblasti robotiky. Žiaľ, nie na Slovensku – tam naďalej ostávajú pre pacientov k dispozícii len klasická – otvorená - operácia a laparoskopia. Prečo a dokedy???Viola Tóthová

Štítky :

Vláda:Na nadstavbu a rekonštrukciu časti DFN Košice pôjde takmer 36 miliónov eur

Bratislava 10. júla (TASR) - Na nadstavbu a rekonštrukciu časti objektu Detskej fakultnej nemocnice (DFN) ...