lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Príbuzné, ale zároveň, tak veľmi odlišné. Aké je to pracovať na OAPIM či urgentnom príjme Nemocnice Bory? Nemocnica Bory je najmodernejšia nemocnica na Slovensku. Okrem atraktívneho pracovného prostredia ponúka, špičkové vybavenie a ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Pondelok, 11.12.2023 Zobrazené: 1579876x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Nemocnica Bory je najmodernejšia nemocnica na Slovensku. Okrem atraktívneho pracovného prostredia ponúka, špičkové vybavenie a modernú medicínsku techniku. V septembri tohto roku otvorila aj urgentný príjem, ktorý vedie klinický líder Roman Škulec. Zároveň pod neho spadá aj oddelenie anestéziológie, perioperačnej medicíny a intenzívnej starostlivosti (OAPIM). Aj keď sú tieto odbory od seba veľmi odlišné, ich prepojenie ponúka excelentné možnosti medziodborovej spolupráce a využitie ich potenciálu naplno.


Od otvorenia urgentného príjmu sme v Nemocnici Bory ošetrili takmer 4 500 pacientov. Na OAPIM sme sa starali okolo 200 pacientov. Obe oddelenia sú už plne funkčné a sú podporou pre všetkých pacientov,“ dodal Roman Škulec .


Oddelenie anestéziológie, perioperačnej medicíny a intenzívnej starostlivosti


Pracovisko OAPIM pozostáva okrem anestéziologickej časti z 24 samostatných lôžok pre poskytovanie komplexnej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. K oddeleniu ďalej patrí 33 lôžok určených na intermediálnu starostlivosť, zvlášť pre pacientov po kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych intervenčných výkonoch realizovaných mimo centrálnych operačných sál. Rozsah činnosti pokrýva komplexnú anestéziologickú, perioperačnú a intenzívnu starostlivosť pre pacientov všetkých nemocničných medicínskych programov.


Urgentné pracovisko


Oddelenie urgentného príjmu je moderne koncipované pracovisko s vysokoprahovou aj nízkoprahovou časťou. Urgentný príjem poskytuje pre pacientov špecializovanú aj regionálnu starostlivosť. Súčasťou je aj bohaté zázemie pre Point-of-Care diagnostiku so špeciálnym zreteľom na využitie Point-of-Care ultrasonografie vrátane pažerákovej echokardiografie. Ide o koncept práce s ultrazvukom ako primárnej zobrazovacej diagnostickej metódy pri úvodnom vyšetrení, ktorý je novinkou posledných 10 rokov. Je to veľmi efektívny prístup aplikovania medicíny. Zrýchľuje prácu, čo je výhodou pre každého pacienta.


Pracovné prostredie v Nemocnici Bory


Špičkové klinické oddelenia vo vyspelých krajinách stoja na troch základných pilieroch – klinickej praxi, vzdelávaní a výskume. Vytvorenie podmienok na vzdelávanie mladých lekárov a sestier a na trvalý odborný rozvoj už atestovaných lekárov a sestier špecialistiek považuje Nemocnica Bory za jeden z hlavných atribútov.


Chod, štruktúra a filozofia pracovísk sú organizované na nasledujúcich princípoch:
1. Konzultantský systém s vysokým stupňom odbornej autonómie rešpektujúci medicínu založenú na dôkazoch a aktuálnom stave odborného poznania.
2. Vzájomný rešpekt a kolegialita.
3. Riešenie odborných i prevádzkových problémov v transparentnej diskusii na základe vecnej argumentácie.
4. Dôraz na profesionalizmus a empatický prístup lekárov a sestier k pacientom.
5. Budovanie maximálnej spolupatričnosti nielen s vlastným pracoviskom, ale celou inštitúciou a jej hodnotami.
6. Dôraz na osobný odborný rozvoj a sebavzdelávanie.
7. Spolupráca so špičkovými inštitúciami a nemocnicami v zahraničí.


A aké benefity okrem toho ponúkajú pre lekárov?
  • Špičkové vybavenie vrátane technologických inovácií ako napr. centrálna prípravovňa liekov či potrubná pošta.
  • Kontinuálne vzdelávanie a podpora vo zvyšovaní kvalifikácie získavaním certifikátov, špecializácií alebo iného postgraduálneho vzdelávania.
  • Zamestnanecké benefity v hodnote 100€ ročne s možnosťou využitia na viac ako 1000 ponúk z rôznych oblastí.
  • Zľavy na vstupenky do divadiel, predplatné časopisov, na Multisport kartu, produkty elektra od Datart.
  • Ubytovanie v tesnej blízkosti Nemocnice Bory, vo vysokom štandarde s vlastným sociálnym zariadením.
  • Starostlivosť o zdravie : vernostná karta Dr. Max, zľava na poistenie od Generali, ktoré je vytvorené špeciálne na mieru skutočným rizikám.
  • Jedinečná kultúra plná aktivít ako je MDŽ, Športový deň, Deň sestier, Vianočný večierok a iné.
  • Motivujúce ohodnotenie a konkurencieschopné odmeňovanie.
Zdravotníctvo potrebuje ľudí, ktorí sa chcú neustále zlepšovať. A presne taká je aj Nemocnica Bory. Stará sa o všetkých pacientov. Každý deň, lepším spôsobom.ZDROJ: nemocnica-bory.sk/