lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


SAFS: Spolupráca s odbornou zdravotníckou verejnosťou Po pozitívnej odozve na predchádzajúce aktivity, ktoré sa týkali spolupráce farmaceutického priemyslu a zástupcov lekárskej ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

SAFS: „Spolupráca s odbornou zdravotníckou verejnosťou,
v rámci jasne stanovených pravidiel, je nevyhnutnosťou“
Po pozitívnej odozve na predchádzajúce aktivity, ktoré sa týkali spolupráce farmaceutického priemyslu a zástupcov lekárskej obce z pohľadu etiky, sa SAFS rozhodol pripraviť súbor informácií, ktoré by popisovali vzájomné vzťahy priemyslu a odbornej zdravotníckej verejnosti z hľadiska platných zákonov. Viedla nás k tomu skutočnosť, že napriek pomerne prepracovanému etickému rámcu, práci Etickej komisie farmaceutického priemyslu a množstvu aktivít spojených so vzdelávaním všetkých zúčastnených, je na poli vzájomných vzťahov a interakcií stále čo zlepšovať. Vypracovali sme preto praktického sprievodcu Vybrané právne aspekty vzťahov odbornej zdravotníckej verejnosti a farmaceutického priemyslu. Obsahuje výber z platných slovenských zákonov, pričom vybrané sú tie časti, ktoré sa týkajú vzájomných interakcií zainteresovaných strán.
K prehĺbeniu a overeniu znalostí v tejto oblasti SAFS zároveň pripravil tri interaktívne testy, ktoré je možné nájsť na www.safs.sk v časti Test o zákonoch. V rovnakej sekcii sa nachádza aj elektronická verzia brožúry na stiahnutie.

„Spolupráca s odbornou zdravotníckou verejnosťou, v rámci jasne stanovených pravidiel, je nevyhnutnosťou. Pevne veríme, že informácie zhrnuté v brožúrke, ako aj v testoch, budú pre všetkých zainteresovaných užitočné a nápomocné v ďalšej práci,“ uviedla MVDr. Soňa Strachotová, MBA, výkonná riaditeľka SAFS.
Predseda poradnej skupiny SAFS zameranej na etiku, MUDr. Vladimír Pacholík, ju dopĺňa: „Široká verejnosť a médiá bývajú znepokojené vzťahmi medzi farmaceutickými spoločnosťami a zdravotníckymi profesionálmi. Pripravené materiály pomôžu obom stranám lepšie pochopiť zákonné a etické normy, ktoré tieto vzťahy regulujú, a to v prospech pacientov, zdravotníckych pracovníkov, zdravotných poisťovní, ako aj farmaceutických spoločností samotných.“Stručný prehľad aktivít SAFS na úrovni samoregulácie v oblasti etiky:
V roku 1998 sme vydali Etický kódex SAFS. Ten bol následne (v roku 2004) pretransformovaný na Etický kódex farmaceutického priemyslu, ktorý je platný aj pre ostatné priemyselné asociácie – ADL a GENAS. Tento kódex v mnohom prekračuje rámec zákona (zákon o reklame, zákon o lieku), nakoľko v ňom obsiahnuté zásady sú často prísnejšie ako samotný zákon.

Spolu so vznikom kódexu bola zriadená Etická komisia, ktorá dohliada na jeho dodržiavanie.

SAFS zriadil na svojej webovej stránke (www.safs.sk) interaktívne testy (Test o etike, Test o zákonoch), ktoré slúžia na edukáciu členov SAFS, ako aj širokej verejnosti (lekárov, členov ostatných asociácií, lekárnikov, zástupcov médií, študentov a pod.).

S cieľom posilňovať etické princípy vo vzťahoch medzi priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi SAFS v roku 2006 podpísal deklaráciu o zásadách spolupráce lekárskej profesie a farmaceutického priemyslu so Slovenskou lekárskou komorou (SLK) a Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS).Vydali sme publikáciu otázok a odpovedí, ktorá slúži na objasnenie tých častí kódexu, ktoré sa týkajú vzájomných interakcií farmaceutického priemyslu a lekárskej obce na poli etiky s názvom Najčastejšie otázky a odpovede o etickej spolupráci medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom.
Aktuálne sme vydali praktického sprievodcu, ktorý popisuje vzájomné vzťahy priemyslu a odbornej zdravotníckej verejnosti z pohľadu platných zákonov (Vybrané právne aspekty vzťahov odbornej zdravotníckej verejnosti a farmaceutického priemyslu).

Pravidelne organizujeme workshopy, v rámci ktorých sú priemyselné asociácie a ich členovia informovaní o aktualizáciách kódexu.
Členské spoločnosti SAFS uplatňujú vlastné interné postupy, v rámci ktorých vzdelávajú svojich zamestnancov o aktuálnych ustanoveniach kódexu.
Spolupracujeme so SLS a SLK na príprave programov, ktoré zahŕňajú problematiku etickej spolupráce farmaceutických spoločností a odbornej verejnosti do jej vzdelávania.

V prípade potreby akýchkoľvek dodatočných informácií, kontaktujte, prosím, Štefániu Cickovú, PR manažérku SAFS (mobil: 0915 987 629, tel.: 02/5022 1414, e-mail: cickova@safs.sk).SAFS (www.safs.sk) je asociácia farmaceutického priemyslu založená v roku 1997. Členovia SAFS sú medzinárodné farmaceutické spoločnosti orientované na výskum a vývoj, ktoré pôsobia na Slovensku
s podielom portfólia originálnych prípravkov minimálne 70 % z lokálneho obratu.

SAFS združuje 22 spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 1100 odborníkov – lekárov, farmaceutov, ekonómov a iné profesie.
Členovia SAFS: Abbott, AstraZeneca, Bayer Schering Pharma, Biogen Idec, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Lilly, Lundbeck, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Nycomed, Pfizer, Pierre Fabre Medicament, Roche, sanofi-aventis, Servier, Schering Plough, Solvay Pharma, Wyeth Whitehall.ZDROJ: www.safs.sk

Štítky :

WHO: V 27 neendemických krajinách potvrdili už 780 prípadov opičích kiahní

Ženeva 5. júna (TASR) - Laboratória potvrdili už 780 prípadov nákazy opičími kiahňami v 27 krajinách, v ktorých sa toto ochorenie bežne nevyskytuje. Oznámila to v nedeľu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá hodnotí globálne riziko spojené s týmto ochorením ako mierne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.