lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Validácia sterilizačných zariadení – opatrenie proti šíreniu vírusu V súčasnosti je každý deň skutočným zápasom o efektívnu ochranu obyvateľov pred šírením koronavírusu COVID-19. ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Pondelok, 23.03.2020 Zobrazené: 502706x categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

V súčasnosti je každý deň skutočným zápasom o efektívnu ochranu  obyvateľov pred šírením koronavírusu  COVID-19. Mimoriadne dôležité pre prežitie sú opatrenia eliminujúce šírenie vírusu  prijaté hlavne  v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach pre seniorov a vlastne všade tam, kde je sterilizácia zdravotníckych nástrojov a pomôcok  používaných pri zásahoch do tela pacientov. Nevyhnutná je preto aktuálna validácia sterilizačných zariadení.Čo pod slovným spojením „validácia sterilizačných zariadení“ rozumieme?


Práve prostredníctvom validácie sa kontroluje celý proces sterilizácie. Ide o predstrilizačnú  fázu kde musí byť dosiahnutý požadovaný podtlak a pri samotnej  fáze sterilizácie požadovaná teplota, tlak a čas trvania procesu sterilizácie. Súčasťou validácie  je písomná správa  v ktorej je  uvedené,  či je kontrola  účinnosti sterilizácie vykonávaná pravidelne, vyhodnotené sú chemické testy, spôsob balenia  nástrojov a či na sterilizáciu  pre dané nástroje  je volený vhodný program.Prečo je validácia dôležitá, resp. nevyhnutná ?


Prostredníctvom vystaveného protokolu  kontrolným orgánom deklarujete spoľahlivosť vášho zariadenia a jeho požadovanú  účinnosť.


Kto je povinný vykonávať validáciu sterilizačného zariadenia ?


Prevádzkovateľ sterilizačného zariadenie má povinnosť vykonávať validácie sterilizátora na základe vyhlášky 553/2007 Z.z. ktorá sa ďalej odvoláva na normu STN 17765-1.Ako často je potrebné vykonávať validáciu ?


Validácia sa vykonáva 1x ročne pokiaľ si to inak interne nenastavíte, no aj  neodôvodnite.


Kto vykonáva predpísanú validáciu ?


Spoločnosť SLOVbiz s.r.o., je akreditované laboratórium na skúšku sterilizačných zariadení  a to na parné aj  horúco vzduchové zariadenia.  Protokol vystavený našou spoločnosťou  je  uznávaný nielen Slovenskou republikou, ale aj v zahraničí, slúži na právne úkony a je nespochybniteľný.V prípade vašich otázok či potreby konzultácie neváhajte  kontaktovať  našu spoločnosť SLOVbiz s.r.o.  

http://www.slovbiz.sk/( www.slovbiz.sk )


 

Štítky :

Európsky týždeň proti rakovine

Liga proti rakovine je tu pre onkologických pacientov, ich rodiny, aj pre zdravú populáciu už 30 rokov. Ako aktívny dlhoročný člen ECL (European Cancer Leagues) so zastúpením priamo v Boarde ECL sa zúčastňuje stretnutí, iniciatívne sa zapája do komunikácie, preto má možnosť prinášať najnovšie správy súvisiace s onkologickou oblasťou nadnárodne.