lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Výzva OPZ 2011/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre polikliniky a zdravotné strediská, kde ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre polikliniky a zdravotné strediská, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti vyhlásilo 26. apríla 2011 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo.Výzva je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.


Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 5 700 000 eur . Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 100 000 eur a maximálna výška 2 000 000 eur .Oprávneným žiadateľom je vlastník/správca/nájomca zdravotníckeho zariadenia, ktorý vznikol najneskôr v roku 2010. V zdravotníckom zariadení, ktoré bude predmetom projektu, sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť od roku 2010 a skôr, a v čase predloženia žiadosti o NFP je v ňom minimálne 5 a viac samostatných funkčných ambulancií s prednostným zameraním na liečbu „ochorení skupiny 5“, v ktorých sa denne poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia.Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP bol výzvou stanovený na 26. júla 2011 do 15.00 hod.Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP budú v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave.Prvý seminár bude v utorok 17. mája 2011 vo veľkom salóne hotela DIXON, Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 h do 13.30 h.Druhý seminár bude v stredu 18. mája 2011 v zasadačke hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice od 10.00 h do 12.30 h.Tretí sa uskutoční vo štvrtok 19. mája 2011 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava od 10.00 h do 12.30 h.Záujemcovia o semináre môžu oznámiť svoju účasť najneskôr do 16. mája 2011 na mailovej adrese karolina.havlickova@health.gov.sk.Viac info: www.opz-sf.sk

Štítky :

Hmyz nepredstavuje riziko len pre alergikov - Alergénová imunoterapia

Pobyt v prírode býva pre alergikov častokrát náročný a nepríjemný, obzvlášť počas letných mesiacov. Pre ľudí, ktorí sú alergickí na bodnutie včelou, osou či iným hmyzom však nejde len o osobný diskomfort – takéto bodnutie môže u nich vyvolať až život ohrozujúcu reakciu. Odborníci a pacienti pri príležitosti Svetového dňa alergií upozorňujú, že v takýchto prípadoch je okrem prvej pomoci kľúčová aj účinná liečba – alergénová imunoterapia.