lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Zdravie: ÚVZ SR hľadá na výskum slovenské dojčiace matky Bratislava 8. apríla (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR hľadá na výskum dojčiace matky. ...

authorLekari.sk dateVloženie/úprava Utorok, 08.04.2019 Prečítané: 699x Zobrazené: 282954x categoryZaujímavosti

Bratislava 8. apríla (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR hľadá na výskum dojčiace matky. Chce totiž zistiť prítomnosť tzv. perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) v materskom štúdiu. Slovensko sa tak zapojí do celosvetovej štúdie o prítomnosti nebezpečných látok v životnom prostredí. Tá má pomôcť zistiť, či je Štokholmský dohovor týkajúci sa znižovania množstva týchto látok účinný. TASR o tom informovala Jozefína Kaššová zo sekcie medzinárodných vzťahov a komunikácie ÚVZ SR.POPs tvoria skupinu priemyselne vyrábaných chemikálií, ktoré môžu kontaminovať životné prostredie. V prostredí sa takéto látky veľmi ťažko rozkladajú a sú rozpustné v tukoch, čo spôsobuje, že sa hromadia v mnohých potravinách obsahujúcich tuk vrátane materského mlieka. "Medzi typických predstaviteľov POPs patria niektoré pesticídy (napríklad DDT), priemyselné chemikálie (napríklad polychlórované bifenyly) a vedľajšie produkty pri priemyselnej výrobe (napríklad dioxíny a dibenzofurány). Všetky tieto chemikálie sú pri určitých hladinách toxické nielen pre zvieratá, ale aj pre človeka," priblížila Ľubica Murínová zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá zodpovedá za slovenskú stranu za riešenie štúdie.Do štúdie môže byť zaradená žena len vtedy, ak je prvorodičkou. Podmienkou je aj to, že je zdravá a má zdravé dieťa. Nemôže mať viac ako 30 rokov. Musí dojčiť iba jedno dieťa, nie dvojičky. Tiež musí žiť posledných desať rokov v Slovenskej republike. Podmienkou je tiež to, aby nemala bydlisko v špecificky znečistenom regióne. Milada Eštóková z ÚVZ SR spresnila, že výsledky projektu pomôžu Svetovej zdravotníckej organizácii a zúčastneným krajinám zhodnotiť účinnosť opatrení dohovoru a zistiť, či došlo okrem iného k zníženiu koncentrácií POPs v materskom mlieku v jednotlivých krajinách.V SR bude štúdiu realizovať Slovenská zdravotnícka univerzita, pričom nábor matiek sa bude realizovať v spolupráci s ÚVZ SR, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Nábor do tejto štúdie sa bude realizovať počas druhého a tretieho štvrťroka 2019.

Štítky :

Aj vy na ňu máte nárok...

Mnohí ľudia si neuvedomujú hodnotu zdravia, podceňujú prevenciu a starostlivosť o túto oblasť života.  Na druhej strane mnohí sú zodpovední, nie sú ľahostajní voči svojmu zdraviu, ale častokrát sa nevedia zorientovať a dopátrať, na koho a kam sa obrátiť, na čo všetko majú v oblasti prevencie nárok. Aby sa predchádzalo mätúcemu vyhľadávaniu na internete, Liga proti rakovine pripravila užitočné informácie k téme prevencie a v rámci 23. ročníka Dňa narcisov ich 11. apríla (štvrtok) máte možnosť v uliciach okrem pripnutia narcisu na znak spolupatričnosti s onkologickými pacientmi dostať od dobrovoľníkov aj leták s informáciami, na čo všetko máte v rámci prevencie nárok.