lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Zmena zdravotnej poisťovne pre rok 2010 Podmienky na zmenu zdravotnej poisťovne pre rok 2010 splnilo 125 723 poistencov. Splnili tým podmienky ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

Zmena zdravotnej poisťovne pre rok 2010Podmienky na zmenu zdravotnej poisťovne pre rok 2010 splnilo 125 723 poistencov. Splnili tým podmienky zákona č. 580/2004 Z. z. na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2010. O zmenu zdravotnej poisťovne požiadalo celkove 136 839 poistencov. Tento údaj má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe informácií, ktoré mu v zákonom stanovenej lehote do 10. októbra poskytli zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku. Z uvedeného počtu úrad 11 116 prihlášok neakceptoval pre rôzne nedostatky.Najviac poistencov podalo prihlášku do ZP Apollo 56 173, akceptovaných bolo 54 706. Najviac poistencov (po akceptácii) odišlo z Dôvery 40 966 a zo VšZP 27 363. V súčte odchádzajúcich a prichádzajúcich pre rok 2010 najviac získalo Apollo: 40 721 poistencov. Ostaným ZP z tohtoročných počtov ubudne.Akceptované prihlášky podľa krajov:•Prešovský - 36 895

•Košický - 36 880

•Banskobystrický - 15 451

•Nitriansky - 11 046

•Bratislavský - 7 897

•Trenčiansky - 5 938

•Žilinský - 5 882

•Trnavský - 5 092

•neidentifikovaný - 642


Termíny a povinnosti stanovené zákonom č. 580/2004 Z. z.:

Poistencom zdravotnej poisťovne, ktorú si poistenec vybral, sa stáva od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.Zdravotná poisťovňa je povinná:•do 15. decembra potvrdiť poistencovi (zákonnému zástupcovi) prihlášku, ak ju neodmietla z dôvodu podania do inej zdravotnej poisťovne

•do 5 dní od potvrdenia oznámiť úradu potvrdenie prihlášky

•do 5 dní od potvrdenia doručiť poistencovi preukaz poistenca

Poistenec je povinný po potvrdení prihlášky inou zdravotnou poisťovňou, ktorej sa stáva poistencom od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, najneskôr do 8. januára vrátiť preukaz poistenca predchádzajúcej zdravotnej poisťovni.Upozornenie: ak poistenec nestihol podať prihlášku do inej zdravotnej poisťovne do 30. septembra, ostáva poistencom terajšej ZP.
-------------------------------------------------------Z histórie zmeny zdravotnej poisťovne:

•v roku 2006 úrad zaznamenal 778 704 žiadostí o prepoistenie, akceptoval 704 066 prihlášok (74 631 neakceptoval);
•v roku 2007 pre rok 2008 požiadalo o zmenu ZP 263 735 poistencov. Z nich bolo 31 544 neakceptovaných kvôli rôznym chybám. Úrad akceptoval 232 191 prihlášok;
•v roku 2008 – s platnosťou zmeny k 1.1.2009 úrad zaznamenal 186 618 žiadostí o prepoistenie, pričom akceptoval 178 916 prihlášok (7 702 neakceptovaných).

ZDROJ: www.udzs.sk

Štítky :

Stačí desať sekúnd a zbaví vás mínusových dioptrií aj astigmatizmus. Laserová medicína napreduje rýchlosťou svetla.

Slovensko sa stalo prvou krajinou v našom regióne, v ktorej bol v júli 2022 nainštalovaný v súčasnosti najmodernejší a najrýchlejší femtosekundový laser, aký je dnes dostupný – VISUMAX 800. Pre pacienta sa čas pod laserom skrátil len na päť až desať sekúnd. Navyše sa vďaka nemu zlepšuje dostupnosť laserových operácií aj pri tých refrakčných chybách, pri ktorých to doposiaľ nebolo na základe výsledkov vstupných vyšetrení odporúčané. Ako sme sa dostali až sem?