lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


MUDr. Juraj Popluhár PhD.,MBAOrtopéd

Štatistika návštevnosti profilu lekára MUDr. Juraj Popluhár PhD.,MBA:
2024-06 : 72x
2024-05 : 153x

  • odporuč lekára na sociálnej sieti:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
MUDr..  Juraj  Popluhár

Bernolákova 30
010 01 Žilina
Telefón: 041/5110680
Mobil: 0905/273763
Web: nspza.sk
E-mail: kontakt na lekára

Charakteristika  činnosti pracoviska.

 

 Vznik pracoviska – Oddelenia pediatrickej ortopédie FNsP Žilina.

 

   Oddelenie pediatrickej ortopédie v FNsP Žilina bolo založené v januári 1997 výnosom Ministerstva zdravotníctva SR ako oddelenie s celoštátnou pôsobnosťou. Dôvod založenia boli dlhoročné skúsenosti s  operačnou liečbou ortopedicky chorých detí, ktorých rodičia z iných regiónov Slovenska už v tejto dobe vyhľadávali operačnú liečbu v Žiline . Jednalo sa predovšetkým o operačné výkony v oblasti detského bedrového kĺbu.

 

   Profesionálna orientácia pracoviska.

 

   Pracovisko sa zameriava hlavne na operačnú liečbu. Oddelenie vykonáva všetky náročné operačné výkony, ktoré patria do  koncepcie odboru, zahrňujúc operačnú liečbu deformít chrbtice. Oddelenie nevykonáva liečbu onkologicky chorých ortopedických detských pacientov. Na túto komplexnú vysokošpecializovanú liečbu sa zameriavajú bratislavské ortopedické kliniky.

 

   Oddelenie ako prvé na Slovensku zaviedlo do praxe   mnohé operačné výkony, napr. rotačné osteotómie panvy podľa Saltera a  Steela, riadenú luxáciu a modelácie proximálnej epifýzy femoru bedrového kĺbu pri riešení inkongruencií a mnohé iné. Kombinované kostné rekonštrukčné výkony v oblasti detského bedrového kĺbu sú jedným z hlavných záberov pracoviska, hlavne riešenie porušenej kongruencie bedrového kĺbu z rôznych dôvodov, či sa jedná o stav po vrodenom vykĺbení bedrového kĺbu, stav po M. Perthes, alebo pri detskej mozgovej obrne. Osteotómie dlhých, krátkych aj plochých kostí sú pravidelné operačné výkony na našom pracovisku.

 

   Jednou rozsiahlou skupinou ochorení sú vrodené a získané ochorenie detskej nohy. Jedná sa o ochorenia a chyby, ktorých liečba je v začiatkoch prevažne konzervatívna. Väčšina z nich však vyžaduje aj následnú operačnú liečbu, v niektorých indikáciách aj opakované operačné riešenia, napr. pri neurogénnych indikáciách. V r.1996 sme zaviedli na Slovensku operačnú liečbu Pes equinovarus congenitus operáciou podľa Mc Kay-a, s ktorou máme dodnes veľmi dobré výsledky podobne, ako mnohé zahraničné pracoviská. Mnohé z ťažkých deformít chodidiel vyžadujú individuálny postup pri rekonštrukciách v snahe dosiahnuť čím lepší funkčný a anatomický výsledok. Korekcie planovalgóznej nohy rôznej etiológie riešime operáciami podľa Grice – Greena.Jedná sa o  extrakapsulárnu dézu. Ideálnejší výsledok sa podľa nášho názoru dá dosiahnuť fyziologickejšou elongačnou osteotómiou kalkanea podľa Evansa, často v kombinácii so šlachovými prenosmi. Pracovisko vykonáva výkony na prednej časti chodidla, pri vrodenej malformácii talu a mnohé iné.

 

   Vrodené vykĺbenie bedrového kĺbu a jeho formy. Jedná sa veľmi dôležitú kapitolu ochorení detského pohybového aparátu, kde hrá prevencia významnú rolu z pohľadu zdravotného aj ekonomického. V roku 1996,za aktívnej účasti nášho pracoviska, bola na MZ SR spolu s Prof.Makaiom DrSc., hlavným odborníkom pre ortopédiu, dosiahnutná medicínska, aj právna rovnoprávnosť rentgenologického a sonogfického skríningu vrodených porúch bedrového kĺbu. Odvtedy sa sonografia novorodeneckého bedra intenzívne rozvinula na celom  Slovensku. Naše pracovisko vykonáva školiace  kurzy v sonografickej diagnostike a liečbe vrodených porúch bedrového kĺbu. Kurzy sú intenzívne a individuálne pre uchádzača, ktorý sa počas kurzu dostane aj na operačnú sálu a má možnosť zoznámiť sa s princípmi operačnej liečby DDH a jeho následkov.

 

   Jednou zo silných stránok nášho pracoviska je operačná liečba deformít chrbtice. Operačnú liečbu deformít chrbtice sme zahájili v roku 2004.Predchádzalo tomu štúdium tejto problematicky v zahraničí. Pracovisko  dnes operačne lieči všetky druhy deformít chrbtice u detí. Sú to predovšetkým deformity idiopatické, kongenitálne, neurogénne, poúrazové, deformity pri neurofibromatóze a pod..Ročne vykonávame priemerne 110-115 operačných výkonov deformít chrbtice rôznej etiológie. Oddelenie  vykonáva operácie deformít chrbtice prednými ,zadnými aj kombinovanými operačnými prístupmi. Indikácia ku operačnému prístupu sa riadi etiológiou, vekom, rozsahom nálezu a mnohými inými kritériami. V prípade kongenitálnych deformít chrbtice a indikácie k ich operačnej liečby  zasahujeme operačne už vo veku 3-4 rokov života, kedy sú omnoho lepšie pooperačné výsledky, ako keď sa operácia vykonáva v neskoršom veku.

 

   Zvláštnu kapitolu deformít chrbtice tvoria  extrémne ťažké idiopatické skoliózy. Pacientov s takýmito ťažkými nálezmi je žiaľ na Slovensku veľmi veľa. Operačne ich  riešime kombinovaným operačným výkonom, teda predným aj zadným prístupom v jednom sedení. Takýmto spôsobom sa darí veľmi dobre korigovať aj veľmi ťažké zakrivenia a veľkou rotáciou stavcov.

 

   Na naše pracovisko prichádzajú učiť sa operačnú liečbu deformít chrbtice kolegovia zo zahraničia a tiež naše operačné metódy chodíme pomáhať zavádzať kolegom do Ruska a Poľska.

 

   Tieto     aktivity pracoviska sú    premietnuté    vo   vyhľadávaní    nášho   pracoviska  pacientmi z iných regiónov   Slovenska , ktorých býva  ročne  hospitalizovaných približne 85%  spomedzi  všetkých  hospitalizovaných detí.

 

Komplexná operačná liečba ortopedických následkov detskej mozgovej obrny.

 

   Oddelenie vykonáva všetky druhy operačných výkonov pri neurogénnych ochoreniach, ktoré reprezentuje predovšetkým Detská mozgová obrna. Ortopedické následky detskej mozgovej obrny tvoria asi 35 % našich operačných výkonov. Oddelenie vykonáva všetky druhy operačných výkonov na mäkkých častiach, ako aj na kostiach a kĺboch. Zvláštnu náročná kapitolu tvoria rekonštrukčné výkony na bedrovom kĺbe u chodiacich detí s DMO. Bedrový kĺb býva postihnutý prakticky vždy. Ak je potrebná jeho rekonštrukcia, je potrebné vykonať osteotómie na panve, aj na proximálnom konci femoru, a to v jednom sedení. Pribúda aj indikácií ku operačnej liečbe neurogénnych deformít chrbtice, ktoré vyžadujú zvláštny operačný prístup. Ten spočíva vo fixácii montáže do panvy za účelom vyrovnania lumbosakrálneho prechodu.

 

Riešenie skratov končatín, rotačných a osových úchyliek pomocou vonkajších fixátorov. Pracovisko vykonáva veľký počet takýchto výkonov. Upravujeme vrodené aj získané chyby dĺžky končatín a ich osových a rotačných úchyliek, pozápalové následky na dlhých kostiach a poúrazové stavy. Predlžovanie chondrodystrofických trpaslíkov je proces veľmi náročný predovšetkým na dĺžku liečby a trpezlivosť pacienta.

 

Traumatizmus v detskom veku. Jedná sa o skupinu detských úrazov a poúrazových stavov, ktoré si vyžadujú špecifický prístup. Jedná sa o úrazy mäkkého pohybového aparátu, ako aj kostno - kĺbnych štruktúr. Podstatnú časť tvoria epifyeolýzy. Väčšinu z nich liečime konzervatívne, no je veľa takých, ktoré vyžadujú operačný prístup. Vzhľadom na zameranie nášho pracoviska sme vyhľadávaní aj pacientami s raritnými poúrazovými stavmi, napríklad, utrhnutím úponovej šľachy veľkého prsného svalu  u chlapca, ktorú utrpel v posilovni a mnohé iné. Artroskopické diagnostické a terapeutické výkony, pri ktorých dominuje predovšetkým kolenný kĺb, sú dennou náplňou práce na operačnej sále.

 

Zvláštnu kapitolu tvoria predovšetkým patologické zlomeniny na podklade vrodených a získaných porúch pohybového aparátu,kde preferuje vnútrodreňovú fixáciu.

Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie pracoviska.

 

Oddelenie má 20 lôžok, ambulanciu pediatrickej ortopédie,  príjmovú ambulanciu a sonografickú ambulanciu, ktorá vykonáva skríning vrodených porúch bedrového kĺbu u detí a iné sonograficky diagnostikovateľné ochorenia. Primár oddelenia vykonáva konzultácie zložitých medicínskych prípadov u mimoregiónnych pacientov..

 

Na oddelení pracuje 7 lekárov, z toho 4 atestovaní. Stredný a nižší zdravotný personál je v dostatočnom množstve podľa personálnych normatív.

 

   Oddelenie má samostatnú operačnú sálu, ktorá je vyťažená päť dní v týždni. Je vybavená supersterilnou klimatizáciou, kvalitným anesteziologickým prístrojom pre detský vek. Prístrojová technika pre operačné výkony, zahrňujúc  spondylochirurgické, je na požadovanej úrovni. Inštrumentárky na operačnej sále sú vyškolené aj v traumatológii a neurochirurgii, kde tiež vykonávajú ÚPS.

 

   Na oddelení je  umiestnená prebúdzacia izba. Tu sú po operácii uložení pacienti po stredne ťažkých  a ľahších operačných výkonoch. Všetci pacienti po ťažkých operačných výkonoch sú po operácii uložení na JIS pediatrického oddelenia, ktorá je veľmi dobre prístrojovo vybavená a je umiestnená v tom istom pavilóne. Na JIS je samostatná miestnosť s plným technický zabezpečím pre deti po operáciách deformít chrbtice.  Interdisciplinárna spolupráca s pediatrickým oddelením vyjadruje  komplexnosť starostlivosti o detského pacienta. Pediatrické oddelenie v FNsP Žiline na vysokej úrovni zvláda perioperačnú starostlivosť o operované deti. To isté platí o Oddelení akútnej a intenzívnej medicíny v FNsP Žilina, ktorého kolektív  zvláda na vysokej odbornej úrovni deti s náročnými operáciami a bohatou primorbiditou.

 

   Oddelenie má osem izieb štandardne vybavených so štyrmi, resp. tromi  a dvomi lôžkami. V izbách je mimo nábytku umývadlo a televízor. Tento počet izieb je dostatočný pri rýchlej rotácii pacientov v dobe ekonomického  správania sa oddelenia. Priemerná doba hospitalizácie na oddelení je 4,4 dňa. Oddelenie umožňuje aj hospitalizáciu matky dieťaťa. Prítomnosť matky uľahčuje ošetrovateľský proces a psychickú pohodu dieťaťa. Sociálne priestory oddelenia sú bezbariérové.

 

   Na oddelení je miestnosť pre hry detí a ich matky a výučbová miestnosť.

 

   Na Oddelení pediatrickej ortopédie FNsP Žilina sme vypracovali aj systém následnej rehabilitačnej starostlivosti, ktorý vznikol  na základe zmluvy a spolupráce medzi VŠZP a rehabilitačným liečebným ústavom Marína Kováčová. Táto spolupráca  trvá viac ako 7 rokov. U nás operované deti nastupujú do tohto zariadenia 3 týždne od operácie. Ešte počas hospitalizácie  vypísané tlačivo na KL ,aj pre deti z iných regiónov Slovenska, rodičia odovzdajú v pobočke VŠZP v Žiline. Takáto spolupráca významnou mierou rieši  kontinuitu v doliečovaní detí po náročných operačných ortopedických výkonoch.

 

   Snahou kolektívu oddelenia je, aby sa dieťa a jeho matka cítili počas hospitalizácie dobre, aby sa eliminoval strach z liečby a aby ošetrovateľský proces prebiehal plynule.

 

 

 

Kontakt s oddelením

 

   Na oddelení zachovávame princíp  dôkladnej informovanosti a komunikácie s detským pacientom a jeho rodičmi. Informácie o oddelení a telefonické kontakty sú umiestnené na webovej stránke oddelenia aj nemocnice. Každý rodič dieťaťa, ktorý navštívi s dieťaťom  naše oddelenie, okrem verbálneho poučenia dostáva s dokumentáciou aj informačné tlačivá, kde má ešte raz v písomnej podobe uvedené všetky informácie o hospitalizácii a operácii svojho dieťaťa. V prípade operačnej liečby deformít chrbtice u detí sme vypracovali štandardy spolupráce a komunikácie v operačnej liečbe deformít chrbtice u detí.Za týmto účelom sme vypracovali aj brožúru, ktorú dostanú rodičia dieťaťa pri napojení sa na naše oddelenie.

 

Kontaktné telefónne čísla:

 

Ambulancia oddelenia pediatrickej ortopédie : 041/5110/853

 

Sonografická ambulancia : 041/5110/274

 

Lôžková časť oddelenia : 041/5110/680

 

Primár oddelenia : 041/5110/218

 

Zástupca primára odd.: 041/5110/791

 

Vedúca sestra oddelenia : 041/5110/235

 

Manažérka dennej zmeny : 041/5110/231

 

 

 

 

 

 


Ordinačné hodiny

Deň v týždniČas
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Lekárne v blízkosti lekára MUDr. Juraj Popluhár PhD.,MBA

MUDr. Juraj Popluhár PhD.,MBA na mape

Najvyšší výnos Dňa narcisov za 28 rokov

Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava priaznivcov, ktorí prispeli spoločne najvyššou čiastkou za celú históriu jej konania. Z výnosu každoročne Liga proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkou pre pacientov a pokračuje tiež vo svojich aktivitách prevencie pred rakovinou.