lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


ZDRAVIE: ŠÚKL zakázal vývoz ďalších troch liekov zo Slovenska Bratislava 29. júla (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zakázal vývoz ďalších troch ...

authorTASR dateVloženie/úprava Pondelok, 30.11.-0001 categoryDenné správy

Bratislava 29. júla (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zakázal vývoz ďalších troch liekov, pri ktorých hrozilo, že bude ohrozená ich dostupnosť pre slovenských pacientov. Počet liekov plánovaných na vývoz totiž prevažuje nad počtom liekov dovezených na Slovensko. Koncom mája tohto roka ústav po prvýkrát od platnosti novej legislatívy zastavil vývoz lieku zo Slovenska. Vtedy išlo o liek Lyrica, ktorý sa používa na liečbu epilepsie, neuropatickej bolesti a generalizovanej úzkostnej poruchy u dospelých.Rozhodnutia o nepovolení vývozu vydal ŠÚKL pre liek Inspra 25 mg, Clexane 2000 a Aziltec. "Štátny ústav sa obrátil aj na hlavných odborníkov v príslušných terapeutických oblastiach, ktorí potvrdili, že ak by bol vývoz realizovaný v počtoch, aké sú uvádzané v oznámeniach, bolo by ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti," uviedla hovorkyňa ŠÚKL Valéria Pernišová. Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť v dňoch 12. – 25. júla 2013. Týkajú sa spoločností, ktoré plánovali vyviezť lieky na prelome mesiacov jún a júl.Liek Clexane sa používa pri liečbe tromboembolických porúch. "Po konzultácii s hlavným odborníkom pre hematológiu o možnostiach ďalšej alternatívnej liečby sa pri lieku Clexane ohrozenie zdravotnej starostlivosti nepotvrdilo," povedala hovorkyňa. Zároveň dodala, že vzhľadom na špecifické indikácie lieku aj v oblasti kardiovaskulárnych ochorení štátny ústav po odporúčaní hlavného odborníka pre kardiológiu prehodnotil svoje stanovisko a plánovaný vývoz lieku nepovolil. Clexane sa používa tiež pri liečbe angíny pectoris a infarktu myokardu.Ďalší liek Inspra, ktorého sa týka zákaz vývozu, sa používa na liečbu srdcového zlyhávania ako prevencia jeho zhoršenia, ak pacient prekonal infarkt myokardu alebo mu nezaberá iná liečba. Azilect je indikovaný na liečbu Parkinsonovej choroby.Zmeny vo vývoze liekov priniesla od začiatku tohto roka novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Vývoz liekov sa odvtedy monitoruje. Distribútori majú povinnosť oznámiť štátnemu ústavu zámer vykonať vývoz lieku, a to 30 dní pred jeho začatím. ŠÚKL vývoz lieku nepovolí, ak je liek v SR nedostatkový a jeho vývozom by bola ohrozená dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.Od januára do konca marca 2013 zaslali distribútori ŠÚKL viac ako 1400 oznámení o vývoze humánneho lieku. Štátny ústav podľa hovorkyne pokračuje v analýzach údajov o zámere vyviesť lieky s dopadom na ich dostupnosť v SR. Pravidelne prehodnocuje dostupnosť liekov v pomere k počtu dovezených liekov na Slovensko a spotrebe hlásenej Národnému centru zdravotníckych informácií.

Štítky :

KŔČOVÉ ŽILY - Varixy

Kŕčové žily dolných končatín, označované odborne aj ako varixy dolných končatín, patria medzi najrozšírenejšie ochorenie vo vyspelých krajinách, ktoré postihuje 10-40% populácie na svete. Vznik tohto ochorenia je na základe oslabenia steny cievy, žily. Varixy vznikajú zväčša v dôsledku poškodenia žilových chlopní...