lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


authorwww.charita-ke.sk adch-ke@charita-ke.sk

Popis firmy

Arcidiecézna charita

 

 

 

VÍZIA

ADCH sa snaží znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v hmotnej alebo sociálnej núdzi a zároveň sa snaží zmierňovať utrpenie nevyliečiteľne chorých tým, že ich pripravuje na dôstojný odchod zo života do večnosti a v posledných chvíľach sprevádza.

 

POSLANIE

Poslaním ADCH je poskytovanie verejnoprospešných činností formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych a výchovno-vzdelávacích služieb a ďalšej nevyhnutnej pomoci bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie. Charita pomáha tým, ktorí pomoc najviac potrebujú, svedčí o hodnote a neopakovateľnej hodnote všetkých ľudí, podporuje ľudskú dôstojnosť a rozvoj osobnosti. Najdôležitejším aspektom je vidieť predovšetkým potreby iných.

 

HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A AKTIVITY ADCH

ADCH pôsobí od roku 1992 v oblasti sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych a vzdelávacích služieb. Pomáha bez ohľadu na rasu, národnosť, politické zmýšľanie či vierovyznanie.

V súčasnosti zamestnáva vyše 260 zamestnancov a spolupracuje s mnohými dobrovoľníkmi. Poskytuje služby v stacionárnych zariadeniach, terénne a ambulantné služby. V desiatich stacionárnych zariadeniach poskytuje služby starým, chorým, opusteným, bezdomovcom, osamelým rodičom, mladým ľuďom po dosiahnutí plnoletosti, po tom, čo im končí pobyt v detskom domove, rómskym komunitám.

ADCH KE prevádzkuje od júla 2003 prvý hospic na Slovensku. Poslaním hospicu Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi je doprevádzanie ľudí v terminálnych štádiách života. Kapacita zariadenia je 20 lôžok.

Prostredníctvom terénnych služieb v rodinách sa zabezpečuje starostlivosť o starých, chorých, osamotených, mentálne či telesne postihnutých priamo v domácom prostredí klienta.

Cieľovou skupinou ambulantných služieb sú sociálne odkázaní, nezamestnaní, bezdomovci, občania so zdravotným postihnutím. V charitatívno-sociálnych centrách sa poskytuje základné poradenstvo, pomoc pri vybavovaní dokladov, ubytovania, sociálny šatník, hygienická očista a 1x denne teplá strava.

Ďalšou aktivitou je rozvoj činnosti farských charít. Cieľom je podporiť a koordinovať prácu dobrovoľníkov a povzbudiť ich k dobrovoľnej práci pomáhať núdznym.

Ponuka:

Denný stacionár : Košice, Lipany,Sečovce, Snina,Vojčice, Sečovce, Humenné, Michalovce, Prešov.

ADOS: Košice - Trebišov, Sobrance, Lipany, Bardejov

                        

Pondelok    07:30 - 16:00

Utorok       07:30 - 16:00

Streda       07:30 - 16:00

Štvrtok      07:30 - 16:00

Piatok       07:30 - 16:00

Adresa a kontakt zdravotníckej firmy

Bočná 2, Košice, 040 01
Telefón: 055/6255317
Telefón: 0911/266815
IČO: 35514027
DIČ: 2021188829
Web: www.charita-ke.sk
E-mail: adch-ke@charita-ke.sk

ČO LIEČI HYPERBARICKÝ KYSLÍK ?

Hyperbarickej oxygenoterapii je v posledných rokoch vo svete venovaná veľká pozornosť. Jej použitie je často indikované vtedy, keď už ostatné terapeutické metódy zlyhali. Hyperbarická oxygenoterapia je liečebná metóda, ktorá často prekvapivo rýchlo zlepší vážny zdravotný stav pacientov.