lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Psychosociálne centrumLoflerova 2, Košice

Popis kliniky

Psychosociálne centrum

 

MUDr. Alžbeta Malejčíková - psychiater

PhDr. Jana Maliňáková - psychológ

MUDr. Terézia Rosenbergerová - pedopsychiater

Mgr. Zuzana Bacurová - psychológ

PhDr. Ľubica Šťastná - klinický psychológ

Mgr.  Gabriela Lukáčová - psychológ

PhDr. Judita Šárik Szilagyiová - psychológ

Mgr. Jana Tverďáková - psychológ


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Psychosociálne centrum od 01. 09. 2016 zmenilo adresu sídla. 

Nová adresa sídla a zároveň korešpondenčná adresa je: 

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefónne čísla, e-mailové adresy a ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

 

Zariadenie núdzového bývania

Poslanie: Zariadenie núdzového bývania poskytuje sociálne služby, poradenstvo, ubytovanie na určitý čas a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov na zabezpečenie nevyhnutných podmienok, na uspokojovanie základných životných potrieb a na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.

Krízové stredisko Oceľová nádej

Poslanie: Krízové stredisko Oceľová nádej je špecializované zariadenie sociálnych služieb zamerané na maloleté deti a ich rodiny, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii. V krízovom stredisku sa vykonáva priama sociálna pomoc a výchovné opatrenia na základe rozhodnutia súdu. (§ 12 až § 15 Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ďalej sa v stredisku zabezpečuje nepretržitá celoročná prevádzka s ubytovaním a stravou, liečebno-výchovná, psychologická a špeciálno-pedagogická starostlivosť. (§ 47 a § 62 Zákon č. 305/2005 Z.z.).

 

 

 

 

 

 


Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07 30 - 15 30
Utorok: 07 30 - 18 00
Streda: 07 30 - 15 30
Štvrtok: 07 30 - 15 30
Piatok: 07 30 - 15 30
 

 

 

Adresa a kontakty

Loflerova 2, 040 01 Košice
Telefón: 055/6719359
Telefón: 0918 538 735
Web: www.pscentrum.sk
E-mail: pscentrum@pscentrum.sk

Lengvarský: Čakáme na odpoveď LOZ k memorandu,ak to bude možné,zmeny zapracujeme

Bratislava 8. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR čaká na odpoveď Lekárskeho odborového združenia (LOZ) k návrhu memoranda. "Pokiaľ tam bude odpoveď, ktorú vieme zapracovať, tak zapracujeme," uviedol šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Ubezpečil, že na strane vlády je vôľa nájsť riešenia, tiež že viaceré z požiadaviek lekárskych odborárov už splnené boli.