lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Lekárske odbornosti

Zobrazujem 2. stranu, nájdených lekárskych odborností podľa kritéria: 73

Hygienik

lekár zaoberajúci sa náukou o zdravom spôsobe života jedinca i spoločnosti, opatreniami, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia, ďalej dodržovaním hygienických zásad, noriem a predpisov

Hyperbarická medicína - špecialista

Hyperbarická medicína je lekárský odbor, ktorý sa zaoberá liečbou kyslíkom v pretlaku, tj. v liečebnej barokomore pri inhalácií 100% kyslíku...

Infektológ

lekár zaoberajúci sa diagnostikou, liečením a výskumom infekčných ochorení

Internista

lekár zaoberajúci sa diagnózou a nechirurgickou liečbou chorôb vnútorných orgánov (srdca, pľúc, tráviaceho ústrojenstva, žliaz s vnútornou sekréciou atď.)

Kardiochirurg

chirurg, ktorý sa venuje operačnej liečbe ochorení srdca, medzi ktoré patrí vrodené alebo získané vady chlopní, aortokoronárny bypass, transplantácia srdca a iné.

Kardiológ

lekár zaboberajúci sa ochorením srdca a ciev, celkovo sa vyčleňuje s odboru vnútorného alebo interného lekárstva. Oblasť zahŕňa diagnostiku vrodených srdcových chýb, ischemické choroby, srdcové zlyhania a ostatné ochorenia srdca a ciev.

Klinický a dopravný psychológ

Zaoberá sa dopravnou psychológiou. Testuje vodičov.

Klinický biochemik

je lekár v odbore klinická biochémia, ktorý sa zaoberá biochemickými poruchami a analýzami telesných tekutín, buniek a tkanív ako aj interpretáciou získaných výsledkov v zdraví a chorobe.

Klinický logopéd

Logopéd je človek s vysokoškolským vzdelaním so zameraním na logopédiu. Klinický logopéd je samostatný zdravotnícky pracovník, ktorý má okrem magisterského štúdia (odbor logopédia), ukončené aj špecializačné (atestačné) štúdium (odbor klinická logopédia) a môže tak pracovať samostatne, bez toho že by musel mať nad sebou odborného garanta, ktorý by garantoval, že práca ktorú vykonáva, spĺňa všetky požiadavky platné pre odbor klinická logopédia.

Logopéd

Zaoberá sa prevenciou a nápravou porúch reči u detí i dospelých.

Mamológ

Mamológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá problematikou ochorení prsníkov. Ide o multidisciplinárny odbor, pretože v sebe zahŕňa diagnostiku, chirurgiu, patológiu a liečbu ochorení mliečnej žľazy.

Mikrobiológ

odborník, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy (najmä baktérie, huby, kvasinky a plesne), nebunkové organizmy (vírusy) a subvírové patogény (prióny a víroidy), ich život, vlastnosti, činnosti, ich význam pre život rastlín, zvierat a ľudí.

Nefrológ

lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou a liečbou chorôb obličiek, vrátane hemo – dialýzy.

Neonatológ

lekár venujúci sa problematike novorodeneckého obdobia, lekár, ktorý spadá do podoboru pediatrie,

Neurochirurg

chirurg, ktorý sa zaoberá operačnou liečbou ochorení nervového systému, medzi ktoré patria nádory či úrazy mozgu a miechy, periférnych nervov, vnútorne lebečné krvácanie a pod.

Neurológ

lekár zaoberajúca sa štúdiom, diagnostikou a neoperačnou liečbou chorôb nervového systému (mozgu, miechy, nervov a nimi inervovaných svalov)

Neurológ - centrum SM

neurológ, ktorý pracuje na pracovisku, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov so Sklerózou Multiplex. Väčšinou ide o veľké kliniky s veľkým spádom pacientov, pretože SM je pomerne zriedkavé autoimúnne ochorenie...

Nozológ

odborník, ktorý sa zaoberá triedením chorôb a systematickým opisom chorôb

Oftalmológ - očný lekár

očný lekár, zaoberá sa výskumom, diagnózou, prevenciou a liečbou očných chorôb vzhľadom k skutečnosti, že oční lekári prevádzajú operácie očí, sú považovaný za lekárov a chirurgov.

Onkológ

lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou a liečbou nádorových ochorení (rakoviny), vrátane rádioterapie (liečba žiarením)

Ortopéd

lekár zaoberajúci sa prevenciou, zisťovaním a liečením vrodených alebo získaných chýb, chorôb a úrazov pohybového ústroja ( kostí )

Ošetrovatelstvo - zdravotnícky odbor

Ošetrovanie a starostlivosť o pacienta...

Otorinolaryngológ

lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou, prevenciou a liečbou chorôb : ušných, nosných a krčných. Pracovisko kde pôsobí otorinolaringológ sa bežne označuje ORL

Patológ

lekár zaoberajúci sa náukou o chorobách (o chorobných pochodoch a zmenách v ľudskom tele)

Pediater

detský lekár, venuje sa starostlivosti o dieťa a to od jeho narodenia až po dosiahnutie dospelosti, lekárska starostlivosť o deti zahrňuje prevenciu, diagnostiku i liečbu ich ochorení

Plastický chirurg

chirurg zaoberajúci sa chirurgickou nápravou vrodených či získaných tvarových, veľkostných a funkčných odchyliek jednotlivých častí ľudského tela, od normálu

Pneumológ

lekár, ktorý sa zaoberá výskumom, diagnózou a liečbou pľúcnych ochorení

Praktický lekár

lekár so všeobecnou praxou (na rozdiel od odborného, špecializovaného), ktorý zaisťuje primárnu liečebnú a preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu, môže zaisťovať i starostlivosť o deti a dorast

Psychiater

lekár, ktorý sa zaoberá rozpoznávaním, prevenciou a liečbou duševných porúch.

Psychológ

vysokoškolsky študovaný človek, ktorý sa zaoberá "dušou"

x

Lipozomálny vitamín C - Vyšší účinok a nižšie náklady a jednoduché podávanie

Vitamín C spolupracuje pri vyše 300 reakciách v tele. Veľa vedeckých a lekárskych prác potvrdilo početné priaznivé účinky vitamínu C na naše telo – uveďme aspoň niekoľko najdôležitejších: