lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Lekárske odbornosti

Zobrazujem 2. stranu, nájdených lekárskych odborností podľa kritéria: 72

Hygienik

lekár zaoberajúci sa náukou o zdravom spôsobe života jedinca i spoločnosti, opatreniami, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia, ďalej dodržovaním hygienických zásad, noriem a predpisov

Hyperbarická medicína - špecialista

Hyperbarická medicína je lekárský odbor, ktorý sa zaoberá liečbou kyslíkom v pretlaku, tj. v liečebnej barokomore pri inhalácií 100% kyslíku...

Infektológ

lekár zaoberajúci sa diagnostikou, liečením a výskumom infekčných ochorení

Internista

lekár zaoberajúci sa diagnózou a nechirurgickou liečbou chorôb vnútorných orgánov (srdca, pľúc, tráviaceho ústrojenstva, žliaz s vnútornou sekréciou atď.)

Kardiochirurg

chirurg, ktorý sa venuje operačnej liečbe ochorení srdca, medzi ktoré patrí vrodené alebo získané vady chlopní, aortokoronárny bypass, transplantácia srdca a iné.

Kardiológ

lekár zaboberajúci sa ochorením srdca a ciev, celkovo sa vyčleňuje s odboru vnútorného alebo interného lekárstva. Oblasť zahŕňa diagnostiku vrodených srdcových chýb, ischemické choroby, srdcové zlyhania a ostatné ochorenia srdca a ciev.

Klinický a dopravný psychológ

Zaoberá sa dopravnou psychológiou. Testuje vodičov.

Klinický biochemik

je lekár v odbore klinická biochémia, ktorý sa zaoberá biochemickými poruchami a analýzami telesných tekutín, buniek a tkanív ako aj interpretáciou získaných výsledkov v zdraví a chorobe.

Logopéd

Zaoberá sa prevenciou a nápravou porúch reči u detí i dospelých.

Mamológ

Mamológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá problematikou ochorení prsníkov. Ide o multidisciplinárny odbor, pretože v sebe zahŕňa diagnostiku, chirurgiu, patológiu a liečbu ochorení mliečnej žľazy.

Mikrobiológ

odborník, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy (najmä baktérie, huby, kvasinky a plesne), nebunkové organizmy (vírusy) a subvírové patogény (prióny a víroidy), ich život, vlastnosti, činnosti, ich význam pre život rastlín, zvierat a ľudí.

Nefrológ

lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou a liečbou chorôb obličiek, vrátane hemo – dialýzy.

Neonatológ

lekár venujúci sa problematike novorodeneckého obdobia, lekár, ktorý spadá do podoboru pediatrie,

Neurochirurg

chirurg, ktorý sa zaoberá operačnou liečbou ochorení nervového systému, medzi ktoré patria nádory či úrazy mozgu a miechy, periférnych nervov, vnútorne lebečné krvácanie a pod.

Neurológ

lekár zaoberajúca sa štúdiom, diagnostikou a neoperačnou liečbou chorôb nervového systému (mozgu, miechy, nervov a nimi inervovaných svalov)

Neurológ - centrum SM

neurológ, ktorý pracuje na pracovisku, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov so Sklerózou Multiplex. Väčšinou ide o veľké kliniky s veľkým spádom pacientov, pretože SM je pomerne zriedkavé autoimúnne ochorenie...

Nozológ

odborník, ktorý sa zaoberá triedením chorôb a systematickým opisom chorôb

Oftalmológ - očný lekár

očný lekár, zaoberá sa výskumom, diagnózou, prevenciou a liečbou očných chorôb vzhľadom k skutečnosti, že oční lekári prevádzajú operácie očí, sú považovaný za lekárov a chirurgov.

Onkológ

lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou a liečbou nádorových ochorení (rakoviny), vrátane rádioterapie (liečba žiarením)

Ortopéd

lekár zaoberajúci sa prevenciou, zisťovaním a liečením vrodených alebo získaných chýb, chorôb a úrazov pohybového ústroja ( kostí )

Ošetrovatelstvo - zdravotnícky odbor

Ošetrovanie a starostlivosť o pacienta...

Otorinolaryngológ

lekár zaoberajúci sa výskumom, diagnózou, prevenciou a liečbou chorôb : ušných, nosných a krčných. Pracovisko kde pôsobí otorinolaringológ sa bežne označuje ORL

Patológ

lekár zaoberajúci sa náukou o chorobách (o chorobných pochodoch a zmenách v ľudskom tele)

Pediater

detský lekár, venuje sa starostlivosti o dieťa a to od jeho narodenia až po dosiahnutie dospelosti, lekárska starostlivosť o deti zahrňuje prevenciu, diagnostiku i liečbu ich ochorení

Plastický chirurg

chirurg zaoberajúci sa chirurgickou nápravou vrodených či získaných tvarových, veľkostných a funkčných odchyliek jednotlivých častí ľudského tela, od normálu

Pneumológ

lekár, ktorý sa zaoberá výskumom, diagnózou a liečbou pľúcnych ochorení

Praktický lekár

lekár so všeobecnou praxou (na rozdiel od odborného, špecializovaného), ktorý zaisťuje primárnu liečebnú a preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu, môže zaisťovať i starostlivosť o deti a dorast

Psychiater

lekár, ktorý sa zaoberá rozpoznávaním, prevenciou a liečbou duševných porúch.

Psychológ

vysokoškolsky študovaný človek, ktorý sa zaoberá "dušou"

Radiológ

lekár zaoberajúci sa rádiodiagnostikou (diagnostikou pomocou röntgenových metód), zaoberajúci sa i ďalšími zobrazovacími metódami, ako sú vyšetrenia ultrazvukom alebo pomocou magnetickej rezonancie, príp. denzitometriou

Sprevádzkoval sa nový odborný web www.ZdravotnaTechnika.sk

Spoločnosť KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o. spustila nový odborný web ZdravotnaTechnika.sk, ktorý sa špecializuje na zdravotnícke prístroje, rehabilitačné prístroje a kozmetické prístroje. Naša spoločnosť dodáva lekárske prístroje okrem ČR aj na Slovensko.