lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Letecká vojenská nemocnica a.s.,Košice

Popis firmy

Letecká vojenská nemocnica a.s.

Vážení pacienti,
dovoľte, aby sme Vás privítali na obnovenej internetovej prezentácii Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. Zvoli sme túto formu, aby sme Vám priniesli najnovšie informácie o našom zdravotníckom zariadení.Letecká vojenská nemocnica, a.s. je akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je od 31.12.2018 Ministerstvo vnútra SR

 

Letecká vojenská nemocnica, a.s. je zdravotníckym zariadením typu:

-        poliklinika so špecializovanou ambulantnou starostlivosťou, poskytovaním jednodňovej zdravotnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích zložiek

-        liečebňa s Klinikou gerontológie a geriatrie a Oddelením dlhodobo chorých

 

LVN, a.s. poskytuje výkony Jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch

-        Chirurgia

-        Ortopédia

-        Urológia

-        Otorinolaryngológia

-        Plastická chirurgia

Základným poslaním našej nemocnice je zabezpečovanie liečebno-preventívnej starostlivosti tak pre civilných pacientov ako aj príslušníkov Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR. LVN, a.s. je pracoviskom, ktoré poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť poistencom všetkých zdravotných poisťovní a tiež výkony na priame platby.


Neoddeliteľnou súčasťou našej a.s. je Ústav leteckej a preventívnej medicíny, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku a vykonáva zdravotné prehliadky leteckého personálu.

LVN, a. s. je výučbovou základňou Slovenskej zdravotníckej univerzity v odbore letecké lekárstvo.

Je jediným pracoviskom svojho druhu na Slovensku a poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na úrovni polikliniky II. typu príslušníkom ozbrojených zložiek, leteckému personálu, poistencom všetkých zdravotných poisťovní, ako aj pacientom bez poistenia vrátane občanov zo zahraničia, ktorí hradia svoju zdravotnú starostlivosť priamou platbou.

Dlhoročná tradícia Vojenskej nemocnice v Košiciach (od roku 1858) so zárukou ľudského prístupu vysoko kvalifikovaného personálu s kvalitným moderným technickým vybavením prispieva k trvale zvýšenému záujmu o naše služby v regióne.

Adresa a kontakty

Murgašova 1, 04086 Košice
Telefón: 055/6130011, fax 055/6130010
Web: www.lvn.sk
E-mail: sekretariatrn@lvn.sk

Ambulancie


Dolinková: MZ zatiaľ eviduje 47 úspešných žiadateľov o príspevok na ambulanciu

Bratislava 9. mája (TASR) - O finančný príspevok z plánu obnovy na vznik novej ambulancie ...