lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Nemocnica pre obvinených a odsúdených,Trenčín

Popis firmy

Nemocnica pre obvinených a odsúdených

Popis: Nemocnica poskytujúca zdravotnú starostlivosť obvineným a odsúdeným formou hospitalizácie na jednotlivých lôžkových oddeleniach.

Zameranie: Komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám vo výkone väzby a výkone trestu s celoslovenskou pôsobnosťou.

Špecializácia:  Vzhľadom na vymedzený okruh možných pacientov ( väzňov) nemocnica spadá pod Ministerstvo spravodlivosti a jej zamestanacami vrátane lekárov a zdravotného personálu sú príslušníci v služobnom pomere ZVJS.

Jedná sa o zaujímavú prácu, pri ktorej sa kombinujú dve základné úlohy štátu : ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ a BEZPEČNOSŤ.

M O Ž N O S Ť     U P L A T N E N I A     S A

LEKÁRI rôznych odborností -INFORMUJTE SA !!!

tel. 032/6521438

Voľné miesta na stránke www.zvjs.sk

Príjmeme lekárov rôznych odborností, nie len zverejnených.

(viac telefonicky, osobne resp.  prezentácia na požiadanie na duvacr@zvjs.sk)

 

Adresa a kontakty

Súdna č. 15, 911 96 Trenčín
Web: www.zvjs.sk
E-mail: sekretariatTN@zvjs.sk

Ambulancie

Všeobecná ambulancia -  zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov a zamestnancov zboru ako i pre odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Ambulancia "F" - zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre odsúdených so zdravotnou klasifikáciou "F" (odsúdení vyžadujúci stálu lekársku starostlivosť)

Oddelenia nemocnice (lôžková časť)

Na oddeleniach nemnocnice sú umiestnení obvinení a odsúdení podľa stanovenia príslušnej diagnózy. Oddelenie riadi primár, na každom oddelení sú sekundárni lekári a odborný zdravotný personál v súlade s vyhláškou MZ 296/2010. Zdravotný personál je v služobnom pomere príslušníka ZVJS, ktorý zabezpečuje i profesijný a osobnostný rast ako i možnosti špecializačného vzdelávania zdravotníkov.

Zoznam oddelení:

Interné oddelenie

Psychiatrické oddelenie

Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov

Oddelenie pľúcnych a respiračných chorôb

Chirurgické oddelenie(dislokované vo FN)

 

 

 

Ako posilniť imunitu?Je to jednoduchšie, ako by ste si mysleli!

Imunita je pre každého človeka mimoriadne dôležitá. Pri jej nedostatku sa totiž zvyšuje riziko vzniku ochorení rôzneho druhu. Ak túžite mať imunitu neustále posilnenú, prihliadajte na tieto tipy!