lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Nemocnica pre obvinených a odsúdených,Trenčín

Popis firmy

Nemocnica pre obvinených a odsúdených

Popis: Nemocnica poskytujúca zdravotnú starostlivosť obvineným a odsúdeným formou hospitalizácie na jednotlivých lôžkových oddeleniach.

Zameranie: Komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám vo výkone väzby a výkone trestu s celoslovenskou pôsobnosťou.

Špecializácia:  Vzhľadom na vymedzený okruh možných pacientov ( väzňov) nemocnica spadá pod Ministerstvo spravodlivosti a jej zamestanacami vrátane lekárov a zdravotného personálu sú príslušníci v služobnom pomere ZVJS.

Jedná sa o zaujímavú prácu, pri ktorej sa kombinujú dve základné úlohy štátu : ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ a BEZPEČNOSŤ.

M O Ž N O S Ť     U P L A T N E N I A     S A

LEKÁRI rôznych odborností -INFORMUJTE SA !!!

tel. 032/6521438

Voľné miesta na stránke www.zvjs.sk

Príjmeme lekárov rôznych odborností, nie len zverejnených.

(viac telefonicky, osobne resp.  prezentácia na požiadanie na duvacr@zvjs.sk)

 

Adresa a kontakty

Súdna č. 15, 911 96 Trenčín
Telefón: 032/6521438
Telefón: 032/6521439
Web: www.zvjs.sk
E-mail: sekretariatTN@zvjs.sk

Ambulancie

Všeobecná ambulancia -  zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov a zamestnancov zboru ako i pre odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Ambulancia "F" - zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre odsúdených so zdravotnou klasifikáciou "F" (odsúdení vyžadujúci stálu lekársku starostlivosť)

Oddelenia nemocnice (lôžková časť)

Na oddeleniach nemnocnice sú umiestnení obvinení a odsúdení podľa stanovenia príslušnej diagnózy. Oddelenie riadi primár, na každom oddelení sú sekundárni lekári a odborný zdravotný personál v súlade s vyhláškou MZ 296/2010. Zdravotný personál je v služobnom pomere príslušníka ZVJS, ktorý zabezpečuje i profesijný a osobnostný rast ako i možnosti špecializačného vzdelávania zdravotníkov.

Zoznam oddelení:

Interné oddelenie

Psychiatrické oddelenie

Oddelenie neurológie a iných špecializovaných odborov

Oddelenie pľúcnych a respiračných chorôb

Chirurgické oddelenie(dislokované vo FN)

 

 

 

Lipozomálny vitamín C - Vyšší účinok a nižšie náklady a jednoduché podávanie

Vitamín C spolupracuje pri vyše 300 reakciách v tele. Veľa vedeckých a lekárskych prác potvrdilo početné priaznivé účinky vitamínu C na naše telo – uveďme aspoň niekoľko najdôležitejších: