lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Mgr. Mária Teminská , Pražská 4, Košice

Mgr. Mária Teminská

Mária Teminská
POSKYTUJE:Komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí na doporučenie:

* lekára primárnej starostlivosti,

* lekára odbornej ambulancie,

* ošetrujúceho lekára lôžkového oddelenia nemocnice,

* na vlastnú žiadosť pacienta,

* na žiadosť príbuzných.
 

ZAMERANIE:
 
* starostlivosť po nemocničnej  ( ústavnej ) liečbe,

* zvládnutie starostlivosti bez ďalšej potreby hospitalizácie,

* chronicky chorým, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav nie sú schopní dochádzať do ambulancie svojho ošetrujúceho lekára,

* keď  Vaša  rodina  nestačí  fyzicky,  časovo  a  hlavne  odborne  poskytnúť potrebnú starostlivosť,

* starostlivosť o pacientov s kolostómiou,

* starostlivosť o pacientov s peritoneálnou dialýzou,

* starostlivosť o chorých v terminálnom štádiu choroby,     

* starostlivosť a ošetrovanie pacientov s onkologickými ochoreniami,

* starostlivosť o stomikov,

* starostlivosť o ženy po pôrode, počas šestonedelia,

* starostlivosť o novorodencov, alebo detí do 7 rokov,

* rehabilitačná starostlivosť.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Pracovníčky KADOS sú kvalifikované zdravotné, detské , ženské sestry a fyzioterapeuti s viacročnou praxou na lôžkových odd. nemocnice, ktoré Vám zabezpečia doporučené služby na vysokej odbornej úrovni.
        
Do náplne ponúkaných služieb patrí napríklad: podávanie liekov, aplikácie injekcií , infúzií, aplikácia inzulínu vrátane zacvičenia k aplikácii, ošetrovanie rán vrátene pooperačných a poúrazových preväzov, prevencia a ošetrovanie dekubitov , odber krvi  a moču na vyšetrenie  a podobne, polohovanie nevládnych pacientov  a ich ošetrenie, ošetrovateľská rehabilitácia, meranie TK, pulzu, dychu, nácvik chorého k sebaobsluhe, cievkovanie, zavedie permanentného katétra , kontrola šestonedieľky, sledovanie očistkov, kontrola laktácie, kontrola novorodencov, sledovanie psychomotorického vývoja dieťaťa, odborná rehabilitácia podľa ochorenia a iné odborné ošetrovateľské služby.

Naši zmluvní partneri sú:
UNION, a.s.,
Dôvera , a.s.,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.


Ostatné informácie Vám ochotne poskytneme osobne alebo telefonicky.


Adresa a kontakty

Pražská 4, Košice
Telefón: 055 / 644 53 77
Mobil: 0915 865 215
E-mail: teminska@centrum.sk

Ako posilniť imunitu?Je to jednoduchšie, ako by ste si mysleli!

Imunita je pre každého človeka mimoriadne dôležitá. Pri jej nedostatku sa totiž zvyšuje riziko vzniku ochorení rôzneho druhu. Ak túžite mať imunitu neustále posilnenú, prihliadajte na tieto tipy!