lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Mgr. Mária Teminská , Pražská 4, Košice

Mgr. Mária Teminská

Mária Teminská
POSKYTUJE:Komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí na doporučenie:

* lekára primárnej starostlivosti,

* lekára odbornej ambulancie,

* ošetrujúceho lekára lôžkového oddelenia nemocnice,

* na vlastnú žiadosť pacienta,

* na žiadosť príbuzných.
 

ZAMERANIE:
 
* starostlivosť po nemocničnej  ( ústavnej ) liečbe,

* zvládnutie starostlivosti bez ďalšej potreby hospitalizácie,

* chronicky chorým, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav nie sú schopní dochádzať do ambulancie svojho ošetrujúceho lekára,

* keď  Vaša  rodina  nestačí  fyzicky,  časovo  a  hlavne  odborne  poskytnúť potrebnú starostlivosť,

* starostlivosť o pacientov s kolostómiou,

* starostlivosť o pacientov s peritoneálnou dialýzou,

* starostlivosť o chorých v terminálnom štádiu choroby,     

* starostlivosť a ošetrovanie pacientov s onkologickými ochoreniami,

* starostlivosť o stomikov,

* starostlivosť o ženy po pôrode, počas šestonedelia,

* starostlivosť o novorodencov, alebo detí do 7 rokov,

* rehabilitačná starostlivosť.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Pracovníčky KADOS sú kvalifikované zdravotné, detské , ženské sestry a fyzioterapeuti s viacročnou praxou na lôžkových odd. nemocnice, ktoré Vám zabezpečia doporučené služby na vysokej odbornej úrovni.
        
Do náplne ponúkaných služieb patrí napríklad: podávanie liekov, aplikácie injekcií , infúzií, aplikácia inzulínu vrátane zacvičenia k aplikácii, ošetrovanie rán vrátene pooperačných a poúrazových preväzov, prevencia a ošetrovanie dekubitov , odber krvi  a moču na vyšetrenie  a podobne, polohovanie nevládnych pacientov  a ich ošetrenie, ošetrovateľská rehabilitácia, meranie TK, pulzu, dychu, nácvik chorého k sebaobsluhe, cievkovanie, zavedie permanentného katétra , kontrola šestonedieľky, sledovanie očistkov, kontrola laktácie, kontrola novorodencov, sledovanie psychomotorického vývoja dieťaťa, odborná rehabilitácia podľa ochorenia a iné odborné ošetrovateľské služby.

Naši zmluvní partneri sú:
UNION, a.s.,
Dôvera , a.s.,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.


Ostatné informácie Vám ochotne poskytneme osobne alebo telefonicky.


Adresa a kontakty

Pražská 4, Košice
Telefón: 055 / 644 53 77
Mobil: 0915 865 215
E-mail: teminska@centrum.sk

Dolinková: MZ zatiaľ eviduje 47 úspešných žiadateľov o príspevok na ambulanciu

Bratislava 9. mája (TASR) - O finančný príspevok z plánu obnovy na vznik novej ambulancie ...