lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) je najväčšou zdravotnou poisťovňou v SR. Za štrnásť rokov svojej existencie si dokázala získať dôveru poistencov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. VšZP má 2,9 milióna poistencov, čo predstavuje takmer 55 % z celkového počtu poistencov v SR. VšZP má k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré v plnej miere využíva v prospech svojich poistencov. VšZP zabezpečuje svojim poistencom kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť, vrátane finančne náročnej liečby a liečby v zahraničí. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vytvára priestor na uplatňovanie najmodernejších metód liečby. Prioritou VšZP je efektívne prerozdeľovanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia, tak, aby svojim poistencom dokázala zabezpečiť takú zdravotnú starostlivosť akú potrebujú a vtedy, keď ju potrebujú. VšZP má na to dostatok profesionálnych skúseností a kvalitné odborné zázemie. VšZP má širokú sieť pracovísk (80 pobočiek a expozitúr) a dostatok zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (takmer 11 tisíc) na zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

VšZP ako jedna z prvých zdravotných poisťovní na Slovensku úspešne prešla procesom certifikácie pre výkon verejného zdravotného poistenia a v roku 2007 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000.

VšZP má medzinárodné kontakty. Zapája sa najmä do činnosti Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní — Association Internationale de la Mutualite (AIM) so sídlom v Bruseli, ktorej členom je od roku 1998.

Adresa a kontakt

Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55
Telefón: 02/20 82 47 59 <br>Call centrum: 0850 003 003
Web: www.vszp.sk
E-mail: infolinka@vszp.sk

ČO LIEČI HYPERBARICKÝ KYSLÍK ?

Hyperbarickej oxygenoterapii je v posledných rokoch vo svete venovaná veľká pozornosť. Jej použitie je často indikované vtedy, keď už ostatné terapeutické metódy zlyhali. Hyperbarická oxygenoterapia je liečebná metóda, ktorá často prekvapivo rýchlo zlepší vážny zdravotný stav pacientov.